Suomeksi| In English

Studerandenas välbefinnande och goda studieförmåga och bibehållandet av dem har lyfts fram som ett strategiskt viktigt kärnområde vid Aalto-universitetet. Målet är att få studierna att löpa smidigt, utveckla undervisningen och lärandetjänsterna och stöda studieförmågan. Med hjälp av enkäten AllWell? får vi information om vad som borde utvecklas och genomför sedan konkreta åtgärder.

AllWell? modellen vi använder baserar sig i hög grad på en studiekompetensmodell som studerandena och AUS synligt fört fram (Kristiina Kunttu, SHVS). Modellen för studieförmågan består av fyra delområden. De är de egna resurserna, studiekompetensen, studiemiljön och undervisningsverksamheten. Enkäten om välbefinnandet hos studerande består även den av fyra delområden. Sammanfattningarna av enkätresultaten samlas programvis för ledarna för utbildningsprogrammen och används för att utveckla utbildningsprogrammen. Vid den högskolevisa tolkningen av resultaten kommer vi även att använda den kursrespons som studerandena har givit.

Läs mera:

Success of Students och välbefinnande under studierna (på finska, aalto.fi)

AllWell-opiskeluhyvinvointikysely (på finska, aalto.fi)

Kontakta oss: allwell@aalto.fi 

Enkäten AllWell? är öppen igen i februari 2022!