Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen och kurser måste du göra en skild ansökan, andra är fritt valbara.

Ansökningstiden för studier under nästa läsår börjar den femtonde maj, så nu är det rätt tid att förbereda sig för ansökningen. Bekanta dig med utbudet och ansökningsanvisningarna.

Om du planerar att söka studierätt till ett biämne, uppdatera då din studieplan så snart som möjligt. En individuell studieplan (ISP) skall bifogas till ansökan. Biämnet måste ha godkänts i studieplanen som en del av examen. Högskolan som erbjuder biämnet kan inte godkänna biämnesansökan ifall biämnet inte finns antecknat i den godkända ISP:n. Se till att studierna är godkända i din ISP i god tid innan ansökningstiden börjar!