You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot

 

Opettajankoulutusyksikköjen välisten sopimusten mukaisesti voivat seuraavissa koulutuksissa olevat opiskelijat hakea opiskelijavaihtoon perustuen sivuaineopinto-oikeutta (60 op) Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan:

 

• käsityönopettajan koulutus/ Helsingin yliopisto, Helsinki

• luokanopettajan koulutus/ Tampereen yliopisto, Tampere

• teknisen työn aineenopettajan koulutus/ Turun yliopisto, Rauma

• luokanopettajan koulutus/ Turun yliopisto, Turku ja Rauma

  

Hakeminen sivuaineopintoihin

 

Hakemukseen sisältyy

- hakulomake (Aalto ARTSin esitäytetty hakulomake) - hakemus ylimääräiseksi opiskelijaksi/opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa

- opintosuoritusrekisteriote (hakulomakkeen liite 4.), josta ilmenee omassa koulutusohjelmassa tähän mennessä suoritetut opinnot (väh. 90 op), sivuaineen omassa koulutusohjelmassa suoritetut opinnot (väh. 25 op) sekä tarvittaessa myös selvitys kuluvan lukukauden aikana tulevista opintosuorituksista

- vapaamuotoinen perustelu sivuaineopintoihin hakemiselle (max. A4, hakulomakkeen liite 2.)

- työnäyteportfolio, jossa esittelet taiteellista ja taidepedagogista toimintaasi max. 2-3 esimerkin kautta haluamallasi tavalla. Portfolioon tulee sisällyttää tiivis CV hakijan taiteellisen ja taidepedagogisen historian pohjalta. Työnäyteportfolio toteutetaan printattuna pdf-tiedostona A4 koossa ja sen tulee olla laajuudeltaan enintään 4 sivua.

 

Hakuaika päättyy 20.4.2018

 

Hakemukset toimitetaan viimeistään 20.4.2018 oman koulutusyksikön yhdyshenkilölle, amanuenssille tai opintokoordinaattorille/opintosihteerille.

Valintakokeeseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kutsu valintakokeeseen lähetetään viimeistään 4.5.2018.

 

Valintakoe pidetään ti 22.5.2018 Aalto yliopiston Taiteen laitoksella.

 

Sivuaineopintojen taustaa ja opettajakelpoisuus

 

Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuus (A986/98) muodostuu ylemmästä korkea-koulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista (vähintään 60 op tai 95 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (väh. 60 op). Tämän perusteella asianomaiset yksiköt ovat sopineet opiskelijavaihdosta, joka mahdollistaa opetettavan aineen opintojen suorittamisen (60 op) toisessa opettajankoulutusohjelmassa. Maisterin tutkintoon sisältyvinä sivuaineopinnot antavat suoraan kelpoisuuden luokanopettajan/ kuvataiteen aineenopettajan / käsityön aineenopettajan tehtäviin peruskoulussa.

 

 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikat

 

Sivuaineopintojen aloittamiseen vaaditaan vähintään 90 op laajuiset opinnot omassa koulutusohjelmassa. 

 

Sivuaineopintoihin otettavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutusyksiköiden kesken. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti. Opiskelijamäärät päätetään yksiköiden kesken opiskelijahaun ja valintakokeiden jälkeen. Opiskelija valinnan perusteista ja suorittamisesta päättää opinnoista vastaava taho.

 

 

Opintojen suorittaminen

 

Sivuaineopintojen sisällöstä, laajuudesta, mahdollisista korvaavuuksista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä päättää opinnoista vastaava taho. Sivu-

aineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.

 

 

Lisätietoja

 

Antavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitokselta

opintokoordinaattori Viivi Poutiainen, viivi.poutiainen@aalto.fi sekä yliopistonlehtori Taneli Tuovinen, onni.tuovinen@aalto.fi