Käyttäjät löytäneet Aalto IT Help –sivuston

Aalto IT Help (https://it.aalto.fi  ) on kaikille avoin julkinen ohjesivusto, joka pyrkii vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin mm. kiinnittämällä huomiota ohjeiden luettavuuteen ja löydettävyyteen sivustolla. Uudistuksen yhteydessä IT-ohjeiden rakennetta muokattiin ja kaikki ohjeet on päivitetty ajantasaisiksi.

Ohjesivuston etusivulla julkaistaan myös tiedotukset IT-palveluiden katkoista, häiriöistä ja muutoksista.

Sivusto on ollut käytössä maaliskuusta alkaen. Kävijätilastojen perusteella käyttäjät ovat löytäneet uuden sivuston ja ohjeet. Sivuston ohjeet näkyvät myös Google-haussa hyvin. Sivustolla on arkipäivisin kävijöitä n. 150. Katsotuimpia ohjeita ovat: webmail, tulostaminen, vpn ja salasanan vaihtaminen.

Aalto IT Help –kävijät 24.4.-7.5.2018, katkoviiva 10.4.-23.4.2018.

Aalto IT Help aloitettiin Aallon viestintäuudistuksen poc-testauksena (proof-of-concept). Olemme edelleen mukana Aallon viestintäuudistuksessa ja tarkoitus on integroitua myöhemmin osaksi aalto.fi-sivustoa. Tällä hetkellä suunnitelmissa on testata myös chat-palvelukanavaa, josta uutisoimme myöhemmin lisää.

Aalto IT Help -sivustoon tehdään käyttäjien palautteen pohjalta jatkuvasti korjauksia ja muutoksia. Sivuston pysyvänä ominaisuutena on myös jokaisen ohjeen lopussa oleva palautelaatikko, jonka kautta voi antaa palautetta yksittäisestä ohjeesta.

Kiitokset kaikille rakentavasta palautteesta ja korjausehdotuksista!

Users found Aalto IT Help site

Aalto IT Help (https://it.aalto.fi ) is a public IT instruction site, which is open to everyone. The site aims to respond better to the users’ needs by increasing e.g. clarity and findability of the IT instructions. The contents of all IT instructions have been renewed and the instructions have been updated so that they would serve the users better.

ITS publishes news about IT services’ breaks, disturbances and changes in the front page of the site, too.

The site implemented in the beginning of the March. According to the analytic users have found the new site and instructions. The instructions are shown well in the Google search, too. There are about 150 visitors per working day on the site. The most read instructions are: webmail, printing, vpn and changing a password.

AaltoIT Help visitors 24.4.-7.5.2018, dash line 10.4.-23.4.2018.

In the beginning, Aalto IT Help was a separate poc (proof-of-concept) for the big aalto.fi renewal. We are still in with the aalto.fi renewal and the aim is to integrate as a part of the aalto.fi site later. Now we plan to test chat service channel, about which we will inform users later.

We do fixes and changes on the site on the grounds of feedback continuously. A feedback form, which can be found below every instruction, remains as a permanent function on the site.

Thank you to all of you who gave constructive feedback and improvement proposals!

Anna Seppänen
Erja Vuorinen
Raija Kukkonen