Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) päätti 10.4. kokouksessaan opintojen hyväksilukua koskevasta sääntömuutoksesta. Tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden muualla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista osaksi opintoja sekä parantaa opiskelijoiden tasapuolista kohtelua.

Muutos koskee Aalto-yliopiston yleisiä opetusta ja opiskelua koskevia sääntöjä (OOS, 36§), joissa todetaan hyväksiluvun keskeiset periaatteet. Muutoksen myötä hyväksiluetut opinnot tai muu osaaminen merkitään opintorekisteriin arvosteluasteikolla hyväksytty/hylätty. Muutos koskee kaikkia muita tilanteita paitsi ns. opetusyhteistyössä tai Aallon yhteis- tai kaksoistutkinnoissa suoritettavia opintoja.

Hyväksilukutyöryhmä valmistelee sääntömuutoksen tueksi tarkemman vararehtorin ohjeen opintojen hyväksiluvusta. Opiskelijoille valmistellaan myös sähköistä lomaketta hyväksiluvun hakemisen sujuvoittamiseksi.

Sääntömuutos ja vararehtorin ohje astuvat voimaan 1.8.2018.