Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK) beslöt på sitt möte 10.4. om ändringar i reglerna gällande tillgodoräknandet av studier. Syftet är att underlätta identifiering och erkännande av kunskaper förvärvade på annat håll som en del av studierna samt att trygga jämlik behandling av studerande.

Förändringarna gäller Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (OOS, 36§), som omfattar de centrala principerna för tillgodoräknande av studier. Beslutet innebär att tillgodoräknade studier märks i studieregistret enligt vitsorden godkänd/underkänd. Förändringen omfattar alla andra situationer förutom studier som utförs inom så kallat undervisningssamarbete, inom Aaltos gemensamma examensprogram eller dubbelexamensprogram.

Arbetsgruppen för tillgodoräknande av studier fortsätter att förbereda närmare anvisningar för tillgodoräknande av studier. Samtidigt utvecklas en elektronisk ansökningsblankett för att underlätta ansökningsprocessen för de studerande.

De nya reglerna samt vicerektorns närmare anvisningar träder i kraft i 1.8.2018.