Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitos ovat solmineet aiemmin yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta vuosittain 10 tuotantotalouden opiskelijaa voi opiskella oikeustieteen opintoja. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta opinto-oikeuden alkamisesta tai korkeintaan siihen asti, kun opiskelijalla on oikeus suorittaa se tutkinto, jonka opiskelijana opinto-oikeus oikeustieteen opintoihin myönnetään.

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi, ja se kattaa noin 25 opintopisteen opinnot/opiskelija. Sopimuksen mukaiset opinnot ovat maksuttomia opiskelijalle.

Hakemuksen tulee olla saapunut Joustavan opinto-oikeuden Joopas-verkkopalvelussa ennen hakuajan päättymistä 31.5.2018 kello 15.45.
https://into.aalto.fi/display/fimobility/JOO-opinnot+muiden+yliopistojen+opiskelijoille  

Hakemuksessa tulee mainita lyhyt vapaamuotoinen perustelu. Opinnot sijoittuvat tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin, joten siellä tulee olla tilaa opinnoille (hyväksytä hops).

Oikeustieteen opinnot on tarkoitettu tuotantotalouden tekniikan kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneille. Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee oikeustieteellinen tiedekunta tuotantotalouden koulutusohjelman puoltamista hakijoista. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen opintomenestystä kuvaavalla tunnusluvulla. Tunnusluku lasketaan kaavalla op/lk*ka. Kaavassa op on Aalto-yliopistossa suoritetut opintopisteet, lk läsnäololukukaudet ja ka arvosanojen painotettu keskiarvo. Kuluvaa läsnäololukukautta ei lasketa mukaan läsnäololukukausiin.  

Valinnan tuloksista ilmoitetaan kesäkuun lopussa ja opiskeluoikeus astuu voimaan 1.8.2018.

Opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus HY/tuta opintoihin ei kuluta joo-opinto-oikeuden opintopistemäärää. 

Kun etsit opintoja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, valitse WebOodissa opinto-oppaan "oikeusnotaarin koulutusohjelma, Helsinki, 2017-18" tutkintorakenteesta jonkun/joitakin yksittäisiä opintojaksoja pakollisten aineopintojen tarjonnasta (130 op) kuuden eri temaattisen kokonaisuuden alta (Julkisoikeus, Yksityisoikeus I, Yksityisoikeus II, Rikos prosessi hallinto ympäristö, Talous yhteiskunta oikeus sekä Oikeuden yleistieteet).

Tämän valinnan tai valintojen perusteella valitset valinnaisia opintoja jostain/joistakin ON-tutkinnosta valitsemistasi opintojaksoista opinto-oppaasta "Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma, Helsinki, 2017-18" valinnaisten opintojen tarjonnasta. Valinnaisten opintojen tarjonta on jaettu samoihin temaattisiin kokonaisuuksiin kuin ON-tutkinnossa pakolliset opinnot.

Esimerkkeinä immateriaalioikeus suoritettaan pakollisena opintojaksona ON-P212: Kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus, mutta tuon suorituksen jälkeen voisi opiskelija valita haluamallaan tavalla valinnaisia opintoja esim. pelkästään immateriaalioikeudesta. Samoin kilpailuoikeus/markkinaoikeus on nykyisin opintojakso ON-P210: EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus, mutta valinnaisena opintojaksona voi suorittaa puhtaasti markkinaoikeutta käsittelevän kurssin.

Yhteystiedot: Anne Sophie Hokkanen, liikkuvuuspalvelut. Asiakas- ja puhelinpalvelu: ma-ti 13-16 ja ke-to 10-13, pe suljettu. Heinäkuussa ei opiskelijaneuvontaa. Arkisin 10-15 Puh. +358 2941 22401, joo@helsinki.fi.

Opiskelija saa suorituksistaan opintosuoritusotteen, jonka perusteella suoritukset kirjataan opiskelijan oman yliopiston opintorekisteriin. Opintorekisteriotteen voi pyytää osoitteesta kruunuhaka-students@helsinki.fi. Opintojen hyväksilukemisesta päätetään opiskelijan oman yliopiston menettelytavan mukaisesti.