Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman opiskelijalle. Rahasto jakaa enintään viisi (5) kpl 1 000 euron suuruista stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä. Rahaston stipendi voidaan myöntää opiskelijalle vain kerran.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.

Hakemus laaditaan sähköisesti eage-järjestelmässä: https://eage.aalto.fi/?ff/EDU_520 (edellyttää sisäänkirjautumista Aalto-salasanalla). Hakemus on jätettävä viimeistään 29.5.2018.


Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,

Hanne Puskala

Opintoasiainpäällikkö