Koodi: M1FINU-SCI

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Sivuaineen vastuuprofessori: pääaineiden vastuuprofessorit

Kohderyhmä: Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämne utfört vid ett inhemskt universität, Minor completed at a Finnish University

Sivuaine kotimaisesta yliopistosta on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen toisessa kotimaisessa yliopistossa, pääsääntöisesti JOO-opintoina. Sivuaineeksi tarkoitettujen opintojen tulee olla yliopiston tarjoama valmis tai muutoin hyväksymä kokonaisuus (esimerkiksi tietyn aineen perusopinnot). Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää erikseen sovittavalla, kokonaisuuteen sopivalla kurssilla.

Tuotantotalouden pääaineopiskelijoiden sivuainekokonaisuuden on vastattava sisällöltään ja oppimistavoitteiltaan opetussuunnitelmassa kuvattuja ehtoja eli sivuaineen tulee täyttää ns. teknisyysvaatimus. Katso lisäksi tarkemmat ohjeet informaatioverkostojen opiskelijoiden sivuainevaatimuksista Sivuaine 2018-2020.