Aalto-universitetets studentkår (AUS) beviljade Hjältetecknet till AllWell?-projektet.

AllWell?-projektet belönades för de konkreta satsningar som gjorts för de studerandes välbefinnande och studieförmåga samt för att de studerande genom AllWell?-enkäten har gjorts delaktiga i utvecklingen av utbildningsprogrammen.

”AllWell-projektet gör ett banbrytande arbete för att främja de studerandes välbefinnande och studieförmåga. Hjältetecknet är ett stort erkännande för vårt gedigna samarbete med de studerande.”, konstaterar vicerektor Eero Eloranta.

”AllWell?-projektet visar att de studerandes välbefinnande är mycket viktigt för Aalto. Den entusiasm och genuina omsorg som AllWell?-teamet visar när det kommer till att främja de studerandes välbefinnande är precis vad vi behöver här vid Aalto och något vi vill uppmärksamma. Hjältetecknet är till för just denna typ av projekt. Tack AllWell?!", lovordar studentkårens ordförande Noora Vänttinen.

AUS beviljar Hjältetecknet till en enskild gärning, ett enskilt projekt eller en serie sådana som påverkat studentkårens och dess medlemmars liv. Hjältetecknet är ett av de högsta tecken som delas ut av studentkåren.