Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan alan yliopistot toteuttavat yhdessä vuosittain palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Vastausprosentti Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneilla vuonna 2017 oli erittäin korkea, 88 %. Kyselyn tulokset Perustieteiden korkeakoulun näkökulmasta olivat kokonaisuudessaan erittäin hyvät. Perustieteistä valmistuvilla oli työkokemusta omalta alaltaan eniten verrattuna muihin valmistujiin ja työskentely opintoihin liittyvissä työtehtävissä koettiin erittäin hyödylliseksi.  60 % Perustieteiden valmistuneista kokee, että työskentely hidastaa opintoja. Jatkossa haasteena onkin se, miten yhdistää opiskelu ja työskentely viisaasti. Perustieteiden korkeakoululla on edelleen parannettavaa esimerkiksi siinä, miten edelleen lisätä valmistuneiden tyytyväisyyttä opetukseen. Kannattaisi ehkä myös miettiä mihin alueisiin Perustieteiden korkeakoulu haluaa panostaa, missä olla paras.

Kyselyn tulokset osoittavat myös, että Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet olivat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja heistä 79 % valitsisi uudelleen saman koulutusohjelman ja pääaineen. 87 %:lla Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneista oli valmistumisvaiheessa työpaikka ja työtehtävä vastasi hyvin sisällöltään opiskeltua koulutusalaa sekä vaativuudeltaan opiskeltua koulutustasoa. 9 % Perustieteistä valmistuneista työskenteli yrittäjinä.

Voit lukea lisää palautekyselystä Tekniikan akateemiset TEK:n verkkosivulta https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tutkimukset/vastavalmistuneiden-palautekysely