You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30200

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Taloustieteen laitos, BIZ

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Laura Törmälä

Kohderyhmä: all Aalto students, BIZ kandidaattitason opiskelijat


Haku:
Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2018-2019, maksimissaan 12 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta. Huomaa, että suuri osa sivuaineen kursseista on avoinna kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille ilman erillistä hakua (ks. kurssilistaus alla).

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

  • osaavat ja ymmärtävät taloustiedettä siten, että he (a) hallitsevat sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät selittämään miten talouden toimijat tekevät päätöksiä ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia, (c) tietävät miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa sekä (d) tuntevat taloustieteellisten mallien kriittiset tekijät ja puutteet;
  • pystyvät soveltamaan taloustiedettä (a) Suomen kansantalouden ja maailmantalouden ajankohtaisten ongelmien erittelyyn, (b) talouspolitiikan arvioimiseen ja formulointiin sekä (c) valitsemiensa erityisalueiden keskeisten kysymysten tarkasteluun (esimerkiksi kansainvälinen kauppa, taloudellinen kehitys, energia- ja ympäristöongelmat); sekä
  • osaavat tulkita oman erikoistumisalueensa keskeisiä kysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin aalto-kurssi?

Pakolliset kurssit

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

I

Ei; kursille on opinto-oikeus vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla ja niillä opiskelijoilla, joille on myönnetty opinto-oikeus sivuaineeseen tai tälle yksittäiselle kurssille.

valitse kaksi seuraavista:

31C00100

Mikrotaloustiede

6 op

I

Kyllä

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Kyllä
31C00300Suomen talous ja talouspolitiikka6 opIKyllä

Valinnaiset kurssit, valitse yksi kurssi seuraavista (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede/Suomen talous ja talouspolitiikka):

31C00800

Personnel Economics

6 op

V

Kyllä

31C00900

Raha- ja pankkiteoria

6 op

V

Kyllä

31C01000

Topics in Economic Theory and Policy: Economics of Strategy for Online and Digital Markets **)

6 op

III

Kyllä

31C01100

Taloustieteen matemaattiset menetelmät *)

6 op

I-II

Kyllä

31C01300

Energy and Environmental Economics

6 op

V

Kyllä

31C014100

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business

6 op

II

Kyllä
31C99904Capstone: Ekonometria ja data-analyysi *)6 opIII-VEi; kursille on opinto-oikeus vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla
31C02100Urban Economics6 opIIIKyllä
31C00110Mikrotaloustiede: hinnoittelu ja strategia6 opIIKyllä
31C03000Taloustieteen erikoiskurssi **)6 op***)Kyllä

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan

**) Taloustieteen eri teemoja, kurssin opettaa usein vieraileva luennoitsija. Ei välttämättä tarjota joka vuosi.

***) Ei luennoida 2018-2019 eikä 2019-2020