Aalto Day One 2018–2019
Lukuvuoden avajaispäivä 5. syyskuuta

Päiväohjelma

13.15–14.30 Avajaisseremonia, Otakaari 1 M *
14.30–15.00 Aalto Avenue, Otakaari 1 M–Otaniementie 14
15.00–16.00 Vastaanotto ja avoimet ovet, Väre, Otaniementie 14
16.00–20.00 Aalto Party, Alvarin aukio *
* Ilmoittautuminen (kts alla)

Aalto-yliopiston henkilöstö ja opiskelijat on kutsuttu juhlistamaan lukuvuoden alkamista keskiviikkona 5.9.2018. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu Aalto-yhteisölle keskiviikkona 15.8.2018.

Ilmoittautuminen päiväjuhlaan, viimeistään 31.8.
Ilmoittautuminen Aalto Partyyn, viimeistään 5.9. 

Vastaanotolle ja Väre-rakennuksen avoimiin oviin osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista.
Voit seurata avajaisseremoniaa myös verkkolähetyksenä klo 13 alkaen.

Lisätietoa juhlallisuuksista ja linkki verkkolähetykseen

beta.aalto.fi 

(se nedan för information på svenska – for English, please scroll further down)


Aalto Day One 2018–2019
Inskriptionsdagen den 5 september  

Tidtabell

13.15–14.30 Inskriptionsceremonin, Otsvängen 1 M *
14.30–15.00 Aalto Avenue, Otsvängen 1 M–Otnäsvägen 14
15.00–16.30 Mottagning och öppna dörrar, Väre, Otnäsvägen 14
16.00–20.00 Aalto Party, Alvarplatsen *
* Evenemangen kräver anmälning (se nedan för närmare information)

Personal och studenter vid Aalto-universitetet är välkomna till att fira invigningen av det nya läsåret onsdag 5.9.2018 klockan 13. 

Anmälningar

Anmälningen öppnas onsdag 15.8.2018. 

Anmälning till inskriptionsceremonin, senast 31.8

Anmälning till Aalto Party, senast 5.9

Receptionen och öppna dörrar i Väre kräver ingen förhandsanmälan.
Du kan också följa websändningen fr o m kl. 13.

Ytterligare information och länk till websändning

beta.aalto.fi


Aalto Day One 
of the academic year 2018–2019 on 5 September 

Timetable

13.15–14.30 Opening of the academic year, Otakaari 1 M
14.30–15.00 Aalto Avenue, Otakaari 1 M–Otaniementie 14
15.00–16.00 Reception: Open doors at Väre, Otaniementie 14
16.00–20.00 Aalto Party, Alvarin aukio
* Registration needed (see down below)

Faculty, staff, and students of Aalto University are invited to celebrate the opening of the academic year on Wednesday 5 September 2018 at 13.15. 

Registration

Registration links opens on 15 August.

Registration to the opening ceremony, DL 31.8
Registration to Aalto Party, DL 5.9

No registration needed for reception and Väre’s open doors.
You can also follow the opening of the academic year via a webcast from 13:00 onwards.

Further information and the link to the webcast

beta.aalto.fi 


Lisätietoa / Ytterligare information / Further information:

Lukuvuoden avajaisseremonia / Inskriptionsceremonin / The opening of the academic year ceremony
Minna Pajari
minna.pajari@aalto.fi II 050 571 0526

Aalto Party
Tarja Peltoniemi
tarja.peltoniemi@aalto.fi II 050 532 3817