Suomeksi | In English

Aalto-universitetet börjar från och med 1.8.2018 registrera examinationsspråk för kurser.

Registreringen av examinationsspråk gäller för kurser som inleds läsåret 2018–2019 eller senare. För kurser som har inletts före det registreras i regel kursens undervisningsspråk som examinationsspråk. Från och med 1.8.2018 anges examinationsspråket i studieprestationsutdraget för kurser som har slutförts 1.8.2018 eller senare. Det är även möjligt att vid behov få ett studieprestationsutdrag utan anteckningar om examinationsspråk vid Starting Point eller högskolans studerandeservice. I det studieprestationsutdrag som ingår som bilaga i examensbetyget anges examinationsspråk enligt samma principer på den studerandes begäran, men endast för studerande som utexamineras 1.8.2020 eller senare.

Hur fastställs examinationsspråket?

Examinationsspråket för en kurs är i regel det samma som kursens undervisningsspråk. När undervisningsspråket inom de tekniska och konstnärliga områdena är finska eller svenska kan den studerande begära att få använda finska eller svenska i sina studieprestationer (gäller inte det ekonomiska området). När undervisningsspråket är engelska kan den studerande begära att få använda finska eller svenska (finska inom det ekonomiska området) i sina studieprestationer i sådana kurser där denna möjlighet nämns skilt i kursbeskrivningen.

För en studieprestation registreras endast ett examinationsspråk. Om det ingår delprestationer på olika språk i en kurs registreras det språk på vilket den mest omfattande delen av helhetsprestationen har genomförts som examinationsspråk.

Examinationsspråket för en kurs som ska tillgodoräknas fastställs enligt den dokumentation som den studerande uppvisar.

Kontrollera studieprestationsutdraget och begär korrigering vid behov

När du har genomfört en kurs kan du kontrollera examinationsspråket för kursen i studieprestationsutdraget, förutsatt att datumet för studieprestationen är 1.8.2018 eller senare. Om du anser att fel examinationsspråk har antecknats i utdraget ska du helst utan dröjsmål be läraren korrigera saken. Felaktiga anteckningar i registret kan korrigeras inom minst sex månader efter att studieprestationen har godkänts, eller så länge som de tentamenssvar eller andra prestationer som anteckningen av examinationsspråket baserar sig på finns tillgängliga. Meddelanden om kursprestationer som skickas för registrering förvaras heller inte permanent.