You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Koodi: BBB-B101

Laajuus: N op.

Pääainevastaava: Lehtori Anna Heiskanen

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon maisteritason pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia tai taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä.

Opintojen päättyessä opiskelijalla on korkeatasoisten elokuva- ja televisiotuotantojen toteuttamista ja johtamista koskevien taitojen lisäksi henkilökohtaisen suuntautumisensa mukaan hankittua erikoisosaamista, joka mahdollistaa muuttuvalla alalla toimimisen ja alan toimintatapojen näkemyksellisen kehittämisen.

Koulutuksen sisältö

Elokuva ja TV-tuotannon pääaineessa opiskelija syventää näkemystään audiovisuaalisen alan tuotannoista ja toiminnasta. Opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään sekä ymmärrystään liiketoiminnasta ja johtamisesta. Opiskelijat perehtyvät elokuvan historiaan sekä audiovisuaalisen kerronnan nykysuuntauksiin. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehitystä luovana tuottajana. Koulutus vahvistaa tutkimusvalmiuksia ja kykyä kriittiseen ajatteluun.  

Oman HOPS-keskustelussa laaditun opintosuunnitelman mukaisesti tuottaja syventää taiteellista ajatteluaan sekä osaamistaan johtamisen ja liiketoiminnan, kansainvälisten yhteistuotantojen ja –levityksen sekä dramaturgian osa-alueilla. Opintokokonaisuudet rakentuvat teoriaopetusjaksoille sekä työpajatyöskentelylle tai niiden yhdistelmille.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot30
Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10
ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät opinnot30
Pakolliset:

ELO-E2515

Elokuvarahoitus ja -levitys

2-8

ELO-E2516

Kansainväliset yhteistuotannot

2-6

ELO-E2517

Markkinointi

2-4

ELO-E2518

Liiketoiminta, syventävä

2-4

ELO-E2519

Ajankohtaista tuottamisessa

2-6

ELO-E2520

Johtaminen ja projektinhallinta

2-8

Valinnaiset:

ELO-E2521

Pitching

2-4

ELO-E2522

Neuvottelutaidot ja juridiikka

2-4

ELO-E1541

Dokumentaarisen elokuvan tuottaminen ja rahoitus (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

2-4

ELO-E2523

TV-tuotanto (MA)

2-8

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit (MA)

2-16

ELO-E3019

Digitaalinen jälkituotanto, VFX

2-4

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thesTaiteen maisterin opinnäyte30