Från och med 1.8.2018 anges examinationsspråket för enskilda kurser i studieprestationsutdraget.

När du har slutfört en kurs kan du kontrollera examinationsspråket i studieprestationsutdraget. Examinationsspråket anges för kurser som har slutförts 1.8.2018 eller senare. För studier som slutförts före det anges inget examinationsspråk.

Om du får ditt examensbetyg efter 1.8.2020 kan du begära ett examensbetyg där examinationsspråket för kurserna anges.

Här kan du ta del av närmare information om hur examinationsspråket fastställs och anges i studieprestationsutdraget samt hur du kontrollerar anteckningen i utdraget.