Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3072

Laajuus: 25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Sivuaineen vastuuopettaja/vastuuprofessori: Pääaineesta vastaava professori

Kohderyhmä: ENG-koulun kandidaattiohjelman opiskelijat

Kiintiöt ja rajoitukset: Vain ENG-koulun kandidaattiohjelman opiskelijoille

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kansainvälinen sivuaine muodostuu kokonaan tai pääosin ulkomaisessa yliopistossa opiskelijavaihdon aikana suoritetuista tekniikan kandidaatin tutkintoon soveltuvista opinnoista. Sivuaine kasvattaa tiedollisten taitojen lisäksi kulttuurienvälistä ymmärrystä ja vuorovaikutus- ja kielitaitoa ja rakentaa ammattiprofiiliin kansainvälistä ulottuvuutta.

Kansainvälinen sivuaine on laajuudeltaan 25 op ja se muodostaa tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuaineen. Kansainväliseen sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä vaihdossa suoritettuja muita kuin oman pääaineen opintoja sekä kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Vähintään 15 op tulee olla ammattiainekursseja ja korkeintaan 10 op voi olla kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Ammattiainekurssien valinnassa tulee pyrkiä yhtenäiseen kokonaisuuteen eli kurssit suositellaan valitsemaan samalta alalta. Kansainvälisen sivuaineen sisällöstä tulee neuvotella ja sopia vaihto-opiskelun opintosuunnitelmaa tehdessä (opiskelijavaihdon periaatteita noudattaen) oman pääaineen opintokoordinaattorin ja vastuuprofessorin kanssa. Kansainvälistä sivuainekokonaisuutta on mahdollista täydentää Aalto-yliopiston opinnoilla, kuten Kielikeskuksen kursseilla tai kansainvälisten opiskelijoiden tutoroinnista ansaitulla opintopisteellä. Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus kirjataan opintorekisteriin hyväksytty-merkinnällä.

Osaamistavoitteet

Vaihdossa suoritettujen ammattiainekurssien osaamistavoitteiden lisäksi opiskelija

  • oppii opiskelemaan ulkomaisessa ympäristössä
  • saa uusia näkökulmia opiskeluun
  • kehittää kielitaitoa
  • oppii ymmärtämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja erilaisia näkökantoja
  • oppii elämään ja sietämään epävarmuutta
  • oppii kulttuuriherkkyyttä
  • kasvattaa verkostoitumistaitoja, kun ympärillä on vain uusia ihmisiä