Rehtori Ilkka Niemelä jakoi lukuvuoden avajaisissa viisi tunnustuspalkintoa. Yhteisöpalkinnon sai Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY Dipolissa 7.12.2017 järjestetystä itsenäisyyspäivän vastaanotosta.

Palkinnon vastaanotti järjestelytoimikunnan puolesta Niina Palm AYY:stä (keskellä). Kuvassa myös rehtori Ilkka Niemelä ja provosti Kristiina Mäkelä.

Aalto-tunnustuspalkinnot

Yhteisöpalkinto itsenäisyyspäivän vastaanotolle
Yhteisöpalkinnon sai Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY Dipolissa 7.12.2017 järjestetystä itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Tapahtuma yhdisti laajasti Aalto-yhteisöä, ja sen toteutus oli tyylikäs ja hausta. Rehtori totesi perusteluissaan, että ”tapahtuma viritti ainutlaatuisella tavalla dialogia nykyopiskelijoiden, alumnien ja Aallon henkilöstön välille.” Osallistujamäärältään Suomen suurimman juhlavuoden itsenäisyyspäivän vastaanoton järjestivät yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja Aalto-yliopiston alumnit.

Vuoden Aalto-teko CERES-osaamiskeskittymälle
Vuoden Aalto-teolla palkittiin professori Orlando Rojas, vanhempi tutkimusasiamies Outi Söderberg ja projektipäällikkö Kati Miettunen huippuluokan tutkimuksesta ja toimivasta yhteistyöstä uusiutuvien raaka-aineiden tutkimuksen parissa. Keväällä Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen CERES sai Suomen Akatemian lippulaivarahoituksen. Perusteluissaan rehtori totesi, että ”CERESin tutkimus tuo mahdollisuuksia tulevaisuuden kestävään kasvuun ja hyödyttää yhteiskuntaa parantuneena kilpailukykynä, investointeina ja työpaikkoina.” VTT:n osalta yhteistyössä mukana ovat olleet tutkijaprofessori Kristiina Kruus, tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä sekä biomassan jalostuksesta ja tuotteista vastaava varajohtaja Jani Lehto.

Vuoden Aalto-teko -palkinnon vastaanottivat Outi Söderberg ja Kati Miettunen. Kuvassa vasemmalla rehtori Ilkka Niemelä ja oikealla provosti Kristiina Mäkelä.

Menestyksen mahdollistaja oli johtamisen tietopalvelu
Menestyksen mahdollistaja -palkinnon sai johtamisen tietopalvelun tiimi. Tiimi on tukenut koko yhteisöä tutkimuksen arviointihankkeen (RAI) tausta-aineistojen valmistelussa, mukauttanut toimintaansa ministeriön raportointitarpeisiin sekä kehittänyt analytiikkaa, ennustemalleja ja uusia palveluita. Rehtori totesi perusteluissaan, että ”Tiimi toimii saumattomasti yhteen niin akateemisen henkilökunnan kuin palveluidenkin kanssa iloisella, kehittämismyönteisellä ja eteenpäin katsovalla asenteella.”

Menestyksen mahdollistaja -palkinnon vastaanotti tiimin vetäjä Matti Apajalahti (kuvassa keskellä).

Vaikuttajapalkinnot

Vaikuttajapalkinnot jaetaan opetuksen sekä joko tutkimuksen tai taiteellisen toiminnan perusteella.

Opetusvaikuttaja-palkinto meritekniikan koulutukselle
Opetusvaikuttaja-palkinnon saivat professori Jani Romanoff, apulaisprofessori Heikki Remes, professori Pentti Kujala, tutkijatohtori Osiris A. Valdez Banda ja lehtori Martin Bergström erinomaisesta työstä meritekniikan koulutuksen kehittämisessä Finnish Institute of Technology (FITech) -toiminnan tueksi Turun seudulla. Rehtorin perusteluiden mukaan ”koulutuksessa hyödynnetään ennakkoluulottomalla tavalla uusia yhteistyömuotoja yhteiskuntamme kannalta keskeisen teollisuuden alan osaamisen kehittämiseksi.”

Opetusvaikuttaja-palkinnon vastaanottivat (toinen vasemmalta lukien) Jani Romanoff, Heikki Remes, Pentti Kujala, Osiris A. Valdez Banda ja Martin Bergström.

Taidevaikuttaja-palkinto Kiehumispiste-elokuvalle
Taiteellisen toiminnan Impact-palkinnon saivat Kiehumispiste -dokumenttielokuvan ohjaaja, maisteriopiskelija Elina Hirvonen ja professori Susanna Helke vahvasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta elokuvan kautta. Kiehumispiste-elokuva on toteutettu Susanna Helken johtaman taiteellisen tutkimushankkeen, Sovun ja repeämän kuvat, yhteydessä. Rehtori totesi perusteluissaan, että ”elokuva kannustaa rohkeasti vuoropuheluun polarisaation lisääntyessä yhteiskunnassa.”

 

Taidevaikuttaja-palkinnon vastaanottivat (kuvassa keskellä) Elina Hirvonen ja Susanna Helke.


Kuvat Mikko Raskinen