Aalto-yliopistossa on lähes kaikkien kandidaatti- ja maisteriohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijoilla otettu käyttöön uusi opintojen suunnittelemista varten tarkoitettu työkalu. Työkalu toimii Sisu-nimisessä opinto- ja opiskelijatietojärjestelmässä, joka korvaa nykyisen tietojärjestelmä Oodin vuoteen 2020 mennessä. Sisun opintojen suunnitteluun tarkoitettu työkalu oli jo lukuvuonna 2017-2018 käytössä 9 perustutkinto-ohjelman uusilla opiskelijoilla kaikissa kuudessa korkeakoulussa.

Weboodin käytöstä luovutaan, koska se ei enää vastaa nykyajan vaatimuksiin toimivasta opinto- ja opiskelijatietojärjestelmästä. Esimerkiksi Sisun käyttö mobiililaitteella on huomioitu kehitystyössä.

Sisun käyttöönotto on vaiheistettu, koska siten uusi tietojärjestelmä saadaan hallitusti käyttöön. Sisua myös kehitetään jatkuvasti, joten vaiheistettu käyttöönotto on järkevää. Sisun kehityksestä vastaa Funidata Oy. Käyttöönotosta Aallossa vastaa Aallon Oppimisen IT –tiimi (sisu[at]aalto.fi). Sisu otetaan käyttöön Aallon lisäksi käyttöön neljässä muussa kotimaisessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Tampereen yliopistossa.

Tutustu Sisu-wikiin, johon tehdään uutisia ja päivitetään käyttäjäohjeita käyttöönoton edetessä: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=118689728.

---------------------------------------------------------------------------------

Mikä Sisu?

Sisu eli uusi opintotietojärjestelmä (engl. Student Information System SIS, nimetty Sisuksi) otetaan Aallossa käyttöön vuonna 2020. Sisu korvaa Weboodin.