Muutamia paikkoja vielä vapaana -tutustu ja hae mukaan!


Aallon tohtorikoulutettavien mentorointiohjelma tarjoaa kokeneen työelämässä toimivan antamaa ohjausta ja tukea opiskelijalle, joka pohtii uraansa ja suunnittelee hakeutumista työelämään.


Olemme toteuttaneet Aalto-yliostossa tohtorikoulutettaville kohdistettua mentorointia syksystä 2015 lähtien. Mentorointi on tapahtunut aktori-mentori -pareina. Syksyllä 2018 käynnistämme pilottina ryhmämentoroinnin. Ryhmämentoroinnissa kokenut mentori yritysmaailmasta toimii pienen ryhmän (enintään kolme osallistujaa) yhteisenä mentorina ja sparraajana omien erityisvahvuuksiensa alueella.


MENTOROINTIRYHMÄT

Mentorointiryhmiä on syksyn pilotissa 11, joista osa pidetään suomeksi, osa englanniksi. Mentorointiohjelmassa aktoriryhmän tukena toimiva mentori on kokenut henkilö, joka työskentelee yrityksessä tai muussa organisaatiossa yliopiston ulkopuolella. Mentorin roolina on toimia keskustelu- ja sparrausapuna omassa mentorointiryhmässään.


UUTTA PERSPEKTIIVIÄ MENTOROINNILLA

Mentorointi voi auttaa sinua mentoroitavana eli aktorina tarkastelemaan vahvuuksiasi ja kehittymisen paikkoja ja rohkaista sinua ottamaan uusia haasteita vastaan. Myös mentorit saavat uutta energiaa ja uusia näkökulmia omaan työhönsä teidän kauttanne. Mentorointi kasvattaa osallistujien itseluottamusta ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Se on yksi keino määrätietoisen urakehityspolun rakentamiseen, ja tukee osaamisen ja tiedon siirtymistä työelämässä kokeneelta mentorilta mentoroitavalle.


MENTOROINNIN HYÖDYT

Tohtorikoulutettavien mentorointiohjelma pyrkii yleisellä tasolla edistämään tohtorikoulutettavan eli aktorin

  • uravalintojen ja -polkujen löytämistä sekä työnhakutaitoja
  • ammatillisten taitojen kehitystä ja omien vahvuuksien löytämistä
  • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämistä
  • ammatillisen verkoston rakentumista

Ryhmämentorointi antaa mentorin tuen ohella myös vertaistukea ja uusia näkemyksiä asioihin, joita ryhmässä käsitellään.

Näiden ohella jokaisessa ryhmässä on omat teemansa, joihin ryhmä keskittyy prosessin aikana.

AKTORIN ROOLI

Odotamme sinulta aktorina:

  • sitoutumista mentorointiohjelmaan ja ryhmätapaamisiin
  • aktiivista roolia suhteessa mentorointiryhmään
  • avoimuutta ja halua jakaa omia odotuksia ja tavoitteita muiden mentorointiryhmään osallistuvien aktoreiden kanssa
  • ymmärrystä siitä, ettei mentorilta odoteta työtarjousta, työharjoittelupaikkaa tai väitöskirjan ohjausta


ILMOITTAUDU MUKAAN 5.10. MENNESSÄ

Mentorointiohjelmaan voivat hakea suomalaiset ja ulkomaalaiset tohtorikoulutettavat, jotka ovat noin puolivälissä opintojaan.
Tutustu ryhmiin ja mentoreihin ja ilmoittaudu 5.10. mennessä yhteen tai enintään kolmeen ryhmään siinä järjestyksessä, mitkä ryhmät kiinnostavat sinua teemoiltaan eniten:

https://www.webropolsurveys.com/S/175D02D8727B6924.par

Hakulomakkeessa kysytään henkilö- ja opiskelutietojen lisäksi myös odotuksiasi mentoroinnille. Vastaa mahdollisimman selkeästi: aktorien valinta ohjelmaan perustuu näihin hakemuksiin.
Hakuajan päättymisen jälkeen jokainen ohjelmaan hakenut saa viestin ohjelmaan hyväksymisestä.


MENTOROINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

Mentorointiohjelmaan hakeneille tiedotetaan ryhmävalinnoista 17.10. mennessä.

Aloitustilaisuus järjestetään 1.11. klo 16.30-19.00. Tällöin pidetään myös ryhmän keskeinen ensimmäinen tapaaminen, jossa sovitaan tapaamisten pelisäännöt ja aikataulu.

Mentorointiin sisältyy 4-5 ryhmätapaamista, jotka ovat kestoltaan 2-3 tuntia. Tapaamisia on noin kerran kuussa. Mentorointiohjelmaan tulee sitoutua puolen vuoden ajaksi, joten varaathan aikaa hakiessasi mukaan ryhmämentorointiin. Kukin aktori varmistaa vuorollaan, että mentorointiprosessi etenee säännöllisin tapaamisin, joille on asetettu selkeä tavoite. Sekä aktorien että mentorin tulee pystyä sitoutumaan mentorointiprosessiin.

Kaikille mentorointiin osallistuneille pidetään yhteinen päätöstilaisuus huhtikuussa 2019.


Hae mukaan!


LISÄTIETOJA

Kaija Meriläinen, HRD asiantuntija, kaija.merilainen@aalto.fi
Leena Salmio, asiantuntija, kumppanuudet ja yritysyhteistyö, leena.salmio@aalto.fi