Till studerande på kandidatprogrammet för elektronik har utdelats stipendier värda 500 euro på basis av studieframgång under läsåret 2017-2018. Sammanlagt 273 studerande ansökte om stipendiet och 265 studerande fick det. Om stipendiaterna fattades ett dekanusbeslut 12.9.2018.

 

Stipendiet kunde delas ut till studerande vid kandidatprogrammet för elektroteknik som under läsåret 2017-2018 avlagt minst 60 studiepoäng. Av de avlagda studiepoängen skulle minst 30 studiepoäng inkluderas i kandidatexamen enligt den studerandes ISP. Den studerande kunde maximalt ha varit närvarande 7 terminer i slutet av läsåret 2017-2018 som studerande på kandidatprogrammet för elektroteknik eller på de föregående utbildningsprogrammen (AUT, BIO, EST, TLT). Stipendiets ansökningstid var augusti.

 

Stipendier kommer att delas ut även på basis av läsåret 2018-2019 och utdelningsprinciperna kommer att vara de samma som under läsåret 2017-2018. Stipendiets ansökningstid är augusti 2019. Ifall du inte kommer att få länk till ansökningsblanketten per Aalto e-post, men anser dig uppfylla kraven, ta kontakt med studerandeservicen på studies-elec@aalto.fi i augusti.

  

Högskolan för elektroteknik gratulerar hjärtligt alla stipendiater och önskar alla studerande god studieframgång inför läsåret 2018-2019!