Aalto-universitetet har tagit i bruk ett nytt verktyg för planering av studier för första årets studerande inom nästintill alla kandidat- och magisterprogram. Verktyget ingår i ett datasystem vid namn Sisu som kommer att ersätta det nuvarande systemet Oodi år 2020. Verktyget användes redan under läsåret 2017–2018 av nya studerande inom nio kandidat-och magisterprogram vid alla sex högskolor.

Användningen av Oodi upphör i och med att systemet inte längre lever upp till dagens krav på ett fungerande datasystem för studier och studerande. I utvecklingsarbetet har bland annat möjligheten att använda Sisu på mobila apparater tagits i beaktande.

Sisu tas i bruk stegvis, vilket möjliggör en kontrollerad övergång mellan datasystemen. Den stegvisa övergången motiveras även med att Sisu utvecklas kontinuerligt. För utvecklingen av Sisu ansvarar Funidata Oy, medan Aaltos IT-team (OPIT) (sisu[at]aalto.fi) ansvarar för ibruktagandet vid Aalto. Sisu tas även i bruk vid fyra andra finländska universitet: Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Villmanstrands tekniska universitet och Tammerfors universitet.

Bekanta dig med Sisu-wikin, som uppdateras med nyheter och anvisningar för användarna i takt med att ibruktagandet framskrider: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=118689728 (på finska och engelska).

---------------------------------------------------------------------------------

Vad är Sisu?

Sisu, det nya datasystemet för studier och studerande (eng. Student Information System SIS, som fått namnet Sisu), tas i bruk vid Aalto år 2020. Sisu ersätter Weboodi och Winoodi.