Rahastosta (2800 euroa) jaetaan apurahoja ulkomaista opintomatkaa varten kemian tekniikan, energiatekniikan sekä konetekniikan jatko-opiskelijoille. Jaettavat stipendit ovat tyypillisesti 1000 – 2000 euron suuruisia.

Hakemuksen liitteeksi: kohdeyliopiston tai tutkimuslaitoksen hyväksymisilmoitus, tutkimus- ja matkasuunnitelma sekä mahdollisen ohjaajan lausunto.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, pankkitilin numero ja verotuskunta. Hakemuksessa tulee myös ehdottomasti mainita kaikki hakijalle viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt apurahat tai stipendit ja niiden suuruus sekä mahdolliset vireillä olevat hakemukset. Useamman rahaston stipendejä haettaessa tulee jokaisen rahaston stipendille laatia oma hakemuksensa.

Matka-apuraha on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen. Jos alkuperäinen suunnitelma ei toteudu, stipenditoimikunta päättää, voiko matka-apurahan käyttää johonkin toiseen tarkoitukseen. Matka-apurahan käytöstä on toimitettava raportti stipenditoimikunnalle matkan jälkeen.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen; Aalto-yliopisto (Insinöörien matka-apurahasto/Harri Långstedt) PL 14100, 00076 AALTO 4.11.2019 klo 15.45 mennessä. Lisätietoja stipendeistä antaa koordinaattori Harri Långstedt (PL14100, puh. 050 413 8455) harri.langstedt@aalto.fi

Stipendin jakamisesta päättää Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani stipenditoimikunnan ehdotuksesta.

_______________________________________________

Travel grants for Aalto University graduates of energy technology, mechanical engineering or chemical technology

Travel grant can be applied for research or study purposes abroad.

(for postgraduate students only)

Travel grants are applied for with free-form applications that include the applicant’s name, national identification number, student identification number, bank account number and municipality of taxation. The application must also include information regarding any grants or stipends the applicant has been awarded within the previous three years, including their amounts, as well as information regarding any currently pending applications for other grants or stipends. When applying for grants from multiple funds, separate applications must be submitted for each fund. The scholarships are typically between 1000 to 2000 euros.

Attachment to the application: acceptance letter of the host university or research institute, research and travel plan as well as a potential supervisor's statement.

Applications must be submitted no later than 4.11.2019

For further information please contact:

Mr. Harri Långstedt, email: harri.langstedt@aalto.fi, Otakaari 4, PO.Box 14100, 00076 Aalto.