Rahastosta (2600 euroa) julistetaan haettavaksi apurahoja tekniikan kandidaatin tutkinnon konetekniikan, rakennustekniikan tai tie- ja vesirakennuksen alalta suorittaneelle, taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Jaettavat stipendit ovat tyypillisesti 1000 – 2000 euron suuruisia.

Hakemuksen liitteeksi: kanslian vahvistama opintosuoritusote, verotodistus viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä mahdolliset erityisperustelut vähävaraisuudelle.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, pankkitilin numero ja verotuskunta. Hakemuksessa tulee myös ehdottomasti mainita kaikki hakijalle viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt apurahat tai stipendit ja niiden suuruus sekä mahdolliset vireillä olevat hakemukset. Useamman rahaston stipendejä haettaessa tulee jokaisen rahaston stipendille laatia oma hakemuksensa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen; Aalto-yliopisto (Oy Atlas Dieselin stipendirahasto/Harri Långstedt) PL 14100, 00076 AALTO 4.11.2019 klo 15.45 mennessä.
Lisätietoja stipendeistä antaa koordinaattori Harri Långstedt (puh. 050 413 8455) harri.langstedt@aalto.fi

Stipendien jakamisesta päättää Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani stipenditoimikunnan ehdotuksesta.