Aalto Wellbeing Week 2018 offers Aalto University’s personnel and students HeiaHeia digital wellbeing service for 6 months!  

HeiaHeia is engaging and social wellbeing service created by leading wellbeing experts at Hintsa Performance with the aim to help you find the healthy habits that bring you joy and energy! HeiaHeia guides you to set meaningful wellbeing targets and helps you achieve them. Exercise, steps, sleep, weight: whatever your targets are, achieve them by small daily steps that accumulate into remarkable long term gains. HeiaHeia is a social motivator based on support from your likeminded friends and colleagues. Sharing accomplishments big and small and cheering for your friends makes wellbeing fun and social. It also brings a positive sense of accountability into sticking to your targets.

Starting from October you will have the opportunity to make your own wellbeing a fun joint project with friends and colleagues at Aalto.

Download HeiaHeia by yourself!

You can easily download HeiaHeia by yourself. You can find HeiaHeia for iOS (iPhone, iPad), Android and Windows Phone and  log in with Aalto's own code (aaltowellbeing2018). Or go to https://www.heiaheia.com/aaltouniversity and use the sign up code aaltowellbeing2018. Look "How to get started"

Aalto University Wellbeing Challenge - competition rules

The Aalto University Wellbeing Challenge is a team competition, but you can also participate as an individual without a team. You can join existing teams or create new ones. To create a new team, log in to your account online www.heiaheia.com and create a new team. You can also request a new team creation at helpdesk@heiaheia.com.

The challenge starts 1st October and ends 16th December 2018.

Team competition

  • The challenge is between all Aalto University teams. Your team should have minimum of 2 and maximum of 10 participants in your team, all participants must be Aalto University students or employees. When joining the Aalto University community, you are asked to join official teams “Students” or “Staff”. These teams are for registration purposes only.
  • All teams, where all members have over 200 Wellbeing Score points (level 2) at the end of the competition, will qualify for the official lottery.

Individual competition

  • All individuals with over 200 Wellbeing Score points (level 2) at the end of the competition will qualify for the official lottery.

Prizes for students

  • 1 student team will win free training pass for 1 month in UniSport
  • 2 individuals will win movie tickets

Prizes for staff members

  • 1 Staff team will win free training pass for 1 month in UniSport
  • 2 individuals will win James Hewitt’s book Exponential

The prize is drawn among the participating teams and individuals who have qualified for the official lottery. Hintsa Performance will perform the official lottery among the active teams and individuals 17.12.2018.

Participants can collect points by being active, both physically and socially, and lift their own wellbeing level. Points are valid for three months, so regular activity rewards. Your individual overall score and level are visible in the Wellbeing Score banner. Point levels can be found from Account -tab or by clicking the Wellbeing score banner.

More information

lauri.jurvanen@ayy. fi or anne.petroff@aalto.fi   

      

Aalto Wellbeing Week 2018 tarjoaa Aalto-yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille puoleksi vuodeksi käyttöön HeiaHeia-digitaalisen hyvinvointipalvelun!

HeiaHeia on Hintsa Performancen johtavien hyvinvointiasiantuntijoiden kehittämä aktivoiva ja sosiaalinen hyvinvointisovellus, joka auttaa sinua löytämään omat iloa ja energiaa tuottavat terveelliset tapasi! HeiaHeia auttaa sinua asettamaan merkityksellisiä hyvinvointitavoitteita ja saavuttamaan ne. Kuntoilu, askeleet, uni, ravinto: mitä tavoitteesi ovatkaan, saavutat ne pienillä ja toistuvilla teoilla, joista kertyy ajan myötä suuria hyötyjä. HeiaHeia on sosiaalinen palvelu, joka perustuu saman henkisten kavereidesi ja kollegoidesi tukeen. Pienten ja suurempien saavutustesi jakaminen kaverien kanssa tekee hyvinvoinnista hauskaa ja sosiaalista. Jakaminen tuo myös positiivista vertaispainetta tavoitteissasi pysymiseen.

Lokakuusta eteenpäin sinulla on mahdollisuus tehdä omasta hyvinvoinnistasi yhteinen hauska projekti muiden Aaltolaisten kanssa. Lähde mukaan!

Lataa itse Aallon HeiaHeia käyttöösi!

HeiaHeian mobiilisovelluksen voi asentaa itse. Sovellus löytyy iOSlle (iPhone, iPad), Androidille ja Windows Phonelle. Kirjaudu (aaltowellbeing2018) koodilla. Voit myös ottaa HeiaHeian käyttöösi täältä https://www.heiaheia.com/aaltouniversity  ja kirjaudu sisään aaltowellbeing2018-koodilla. Katso ohjeet "How to get started"

Aalto-yliopiston HeiaHeia-hyvinvointihaasteen säännöt

Aalto-yliopiston HeiaHeia-hyvinvointihaaste alkaa 1.10. ja päättyy 16.12.2018. Kampanjassa voi olla mukana joko itseluodussa 2-10 hlön tiimissä tai yksilönä.Voit liittyä olemassaolevaan tiimiin tai luoda uuden tiimin (osoitteessa www.heiaheia.com tai laittamalla pyynnön helpdesk@heiaheia.com

Tiimihaaste

Tiimi voi olla 2-10 hlön tiimi, jonka jäsenet ovat Aalto-yliopiston henkilöstöä tai opiskelijoita.

Kaikki tiimit, joiden kaikki jäsenet ovat saavuttaneet vähintään 200 hyvinvointipistettä (taso 2) kampanjan päättyessä, ovat mukana palkintojen arvonnassa.

Yksilöhaaste

Kaikki yksilöt, jotka ovat saavuttaneet vähintään 200 hyvinvointipistettä (taso 2) kampanjan päättyessä, ovat mukana palkintojen arvonnassa

Palkinnot opiskelijoille

Yhdelle voittajaopiskelijatiimille 1 kk:n treenit UniSportissa ja 2 voittajayksilölle elokuvaliput

Palkinnot henkilöstölle

Yhdelle voittajahenkilöstötiimille 1 kk:n treenit UniSportissa ja 2 voittajayksilölle James Hewittin Exponential-kirjat

Palkinnot arvotaan kaikkien em. tavoitteen saavuttaneiden tiimien ja yksiköiden kesken ja Hintsa Performancen toimesta 17.12.2018.

Lisätietoja

lauri.jurvanen@ayy.fi, anne.petroff@aalto.fi