You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40601, BIZ40602

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi / Englanti

Vastuuopettaja: professori Jari Huikku

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.


 A. Opiskelijat, joilla kandidaatin tutkinnossa ei ole laskentatoimen sivuopintokokonaisuutta eikä laskentatoimea erikoistumisalueena (BIZ40602)

Sivuaineen sisältö ja rakenne


Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Tämä sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet laskentatoimen sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla tai vastaavia tietoja aiemmissa opinnoissaan.

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op

Ja kaksi seuraavista:

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito

*) Jos opiskelija on suorittanut kurssit Kirjanpito ja/tai Johdon laskentatoimi I osana kandidaatin tutkintoaan, ne voi korvata joillakin seuraavista kursseista: 22C00300 Johdon laskentatoimi II, 22C00400 Tuloslaskenta, 22E00100 Financial Statement Analysis, 22C28000 Accounting and Information Systems, 22C00500 Tilintarkastus tai 22C27000 Sisäinen tarkastus.

 B. Opiskelijat, joilla kandidaatin tutkinnossa on laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tai laskentatoimi erikoistumisalueena (BIZ40601)

Content and structure of the minor

The advanced minor in Accounting provides students with sufficient knowledge in issues concerning the production and use of financial information of business firms and other organizations. The advanced minor also gives the possibility to complete accounting studies required for the Finnish auditor examinations (HT- ja KHT-tutkinnot).

This minor is meant for students who already have completed Accounting as minor in their BSc degree (or similar knowledge).

Structure of studies 24 cr

Choose 4 courses from the list:

(Areas of specialization are suggestions only)

Financial Accounting

Management Accounting

Other advanced courses

codenameECTSperiod
22E29100

Accounting for Sustainability

6 cr

II

22E00500Corporate Governance6 crV
22E09900

Accounting studies at another university or
another Aalto School 3)

6-12 cr1) The course is lectured at Hanken in the II period. Please see the registration and teaching times in WebOodi. Extent of the course at Hanken is 5 cr. Aalto students have to do an extra assignment of 1 cr to complete the course.

2) This course replaces course 22E25000 Accounting for Management Control. Only one of the courses can be completed.

3) The course has to meet the requirements of the programme and must be agreed in advance with the programme director.