Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu hakee

Kurssiapulaista ajalle 10.12.2018- 31.12.2019

Tehtävänkuvaus:
Kurssiapulaisena työskentelet osana Aalto-yliopiston Art and Creative Practices -strategista aloitetta, jossa tehtäväsi liittyvät University-Wide Art Studies (UWAS) -kurssikokonaisuuteen.

Kurssiapulaisena työskentelet UWAS-kurssien käytännönjärjestelyiden tukena, koordinoit kurssien erityistarpeita sekä toimit linkkinä ja tukena eri toimijoiden välillä. Kurssien käytännönjärjestelyiden lisäksi tehtäviin kuuluu UWAS työryhmän avustavia tehtäviä sekä kurssien dokumentointia.

Kurssiapulaiselle kuuluvat tehtävät:

-                    UWAS kurssiapulainen koordinoi UWAS kurssien erityistarpeita

-                    toimii yhteistyössä UWAS työryhmän ja opettajien kanssa

-                    varaa opetuksessa tarvittavat välineet (takeout.aalto.fi)

-                    avustaa kurssin vastuuopettajaa opetuksessa tarvittavien välineiden pystytyksessä ja käytössä

-                    avustaa näyttelyiden pystytyksessä tai varaa pystytyksessä tarvittavat erityisresurssit

-                    koordinoi kurssien materiaalitilaukset yhteistyössä ARTS infran työpajamestareiden kanssa

-                    tilaa kursseilla tarvittavat erityiset materiaalit ja tarvikkeet

-                    avusta kurssien dokumentoinnissa

-                    avustaa UWAS tilaisuuksien ja markkinoinnin koordinointi- ja järjestelytehtävissä

Edellytykset:
Tehtävä vaatii aktiivista työotetta, koordinointitaitoja ja hyviä yhteistyötaitoja. Oma-aloitteisuus, huolellisuus sekä kyky toimia joustavasti muuttuvassa työympäristössä ovat sinua kuvaavia vahvuuksia. Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen hallintaa sekä kiinnostusta työskennellä opetuksen tukena erilaisissa käytännön tehtävissä.

Tehtävä sopii esim. opintojen loppuvaiheessa olevalle maisteriopiskelijalle.

Työaika:
Työ on osa-aikainen, työaika 50 % (18 h 20min / vko). Viikoittainen työaika voi vaihdella kurssien määrän ja tarpeiden mukaan, mutta tasaantuu koko työsuhteen ajalle.

Palkkaus:
Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja riippuu suoritetuista opintopisteistä: alle 180 op: 1717e/kk; alle 240 op: 1919e/kk; ja yli 240 op: 2020e/kk. HUOM. Osa-aikaisuudesta johtuen palkka on puolet edellä ilmoitetuista määristä.

Hakemukset:
Pyydämme toimittamaan hakemuksen ja CV:n osoitteeseen juuso.tervo@aalto.fi viimeistään 12.10.2018.

Tiedustelut: 
Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse ja sähköpostitse Juuso Tervo juuso.tervo@aalto.fi, 050-407 7837.