Insinööritieteiden korkeakoulussa kehitetään uutta oppimista tukevaa työkalua. Dynamic Feedback System -työkalussa opiskelija näkee kaikki opintonsa eli kurssit ja kursseilla käsiteltävät aiheet. Opiskelija voi merkata Dynamic Feedback System -työkaluun, kuinka hyvin hän kokee oppineensa jonkin aiheen, millaisia tunteita oppiminen herättää, sekä kuinka vaikealta aihe tuntuu. Lisäksi opiskelija voi piirtää yhteyksiä eri aiheiden ja kurssien välille sekä tehdä muistiinpanoja.

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy työkalun avulla suunnittelemaan opintojaan helpommin, reflektoimaan oppimistaan sekä osaamistaan ja hahmottamaan opinnoissa suurempia kokonaisuuksia. Työkalu tukee myös opetuksen mukautumista, sillä kurssien opettajat saavat tietoa opiskelijoiden oppimiskokemuksista jo kurssin aikana.

Osana kehitysprosessia 15.-30.10. toteutetaan käyttäjätestauksia kaikkien Aallon korkeakoulujen opiskelijoilla. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella työkalua kehitetään vastaamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeita. Opiskelijoiden näkemys työkalun kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteensä haastatellaan noin 15 opiskelijaa kaikista korkeakouluista. Haastateltaviin opiskelijoihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Työkalun kehitys on osa Aalto Online Learning pilottiprojektia. Lisätietoa projektista: https://onlinelearning.aalto.fi/pilot/dynamic-course-programme-level-feedback-system/

Lisätietoja

Ville Kivimäki ville.kivimäki@aalto.fi

Eeva Lilja eeva.lilja@aalto.fi