Ett nytt lärarverktyg utvecklas vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Med Dynamic Feedback System ser studenten alla sina ämnen, d.v.s. kurser och ämnen på kurser. Studenten kan markera det Dynamic Feedback System, hur bra han eller hon upplever att lära sig ett ämne, vilka känslomässiga känslor väcker och hur svårt ämnet känner. Dessutom kan studenten göra kontakter mellan olika ämnen och kurser och göra anteckningar.

Syftet är att studenten kan använda verktyget för att utforma sina studier lättare, att reflektera över hans or hennes inlärning och färdigheter och att uppleva större enheter i studierna. Verktyget stöder också anpassningen av undervisningen, eftersom kurslärarna får information om elevinlärningsupplevelser redan under kursen.

Som en del av utvecklingsprocessen 15-30 oktober användartestning utförs av studenter från alla Aalto universitetets högskolor. Utifrån feedback från studenterna verktyget kommer att utvecklas för att möta studenternas behov så väl som möjligt. Studenter uppfattning om verktygsutveckling är av största vikt. Sammanlagt 15 studenter från alla universitet intervjuas. Studenterna som intervjuas kommer att kontaktas personligen. Verktygsutveckling är en del av pilotprojektet Aalto Online Learning. Mer information om projektet: https://onlinelearning.aalto.fi/pilot/dynamic-course-programme-level-feedback-system/

 

Mer information

Ville Kivimäki ville.kivimäki@aalto.fi

Eeva Lilja eeva.lilja@aalto.fi