Vid Aalto-universitetets språkcenter kan du inleda studier i flera olika språk även mitt i läsåret. I period II (anmälan 1.10-22.10.2018) erbjuds grundkurser (nivå 0, d.v.s. inga tidigare studier krävs) i spanska, franska och tyska. Kurserna ordnas på campus i Otnäs.

Därtill erbjuds fortsättningskurser i alla språk. Om du har tidigare studier på t.ex. gymnasial nivå kan du inleda dina studier på en högre nivå. Ansvarslärarna ger mer information och hjälper dig att välja rätt nivå. Mer information om språkstudierna hittar du på språkcentrets webbplats och i Oodi.