Aalto-yliopiston läsnä oleva tutkinto-opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa opintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-sopimuksen puitteissa. Joustavaa opinto-oikeutta (JOO) voivat hakea sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriopiskelijat. Opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

JOO-opinnot sisällytetään tutkintoon, ja niiden on esimerkiksi oltava opintoja, joita ei ole tarjolla kotiyliopistossa. JOO-opintoja suunnitellessasi sinun on hankittava ensin kotiyliopiston puolto niille opinnoille, joita haluat opiskella. Opintojen on siis ensin oltava osa hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, ja opinnoista on keskusteltava oman ohjelman/pääaineen suunnittelijan tai koordinaattorin kanssa.

Useat yliopistot, esimerkiksi Helsingin yliopisto, noudattavat kiinteitä hakuaikoja, ja seuraava haku on lokakuussa. Tällöin voi hakea opintoihin, jotka järjestetään keväällä 2023. Lokakuun 2022 hakuaikana tehtävien hakemusten on oltava Aalto-yliopiston käsittelyssä viimeistään 24.10.2022.

Hakuohjeet

Ohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille opintojen kriteereistä ja JOO-opintoihin hakeutumiseen muissa suomalaisissa yliopistoissa:

https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Opinnot+toisissa+Aallon+kouluissa+tai+toisissa+suomalaisissa+yliopistoissa

Applying for JOO studies in other Finnish universities

Students who are registered as attending bachelor's, master's or doctoral students at a Finnish university can apply for individual courses or a minor at another Finnish university, according to the national flexible study rights agreement (JOO). The study right is valid for a limited time.

JOO studies are integrated in the student’s degree at their home university, and the home university approves the JOO application first. You can get the home university’s endorsement for studies that are not offered at Aalto University, among other criteria. You need to have the JOO studies approved in your study plan before applying. That is why you need to discuss JOO studies with the planning officer or coordinator of your programme/major.

Most universities have two application periods a year, the next being in October. This application period is for studies offered during spring 2023. If you are applying in October 2022 to a university which has application periods, e.g. University of Helsinki, the application form must be submitted to Aalto by 24 October at the latest.

Instructions

The criteria, and how Aalto University students apply for studies in other Finnish universities:

https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Studies+at+other+Aalto+schools+or+in+Finnish+universities