International Student Barometer: feedback collected from international students in November-December

Aalto University is taking part in the International Student Barometer (ISB). The ISB survey will be open from 24 November 2022 to 19 December 2022, and an invitation to the survey will be sent by email to all Aalto’s international students.

The ISB survey focuses on evaluating and enhancing international student satisfaction, expectation, and experience. The results provide valuable information for developing services for students. For example, since the last survey in 2017, orientation and career services for international students at Aalto have seen a number of changes and improvements.

You can read more about the ISB survey on aalto.fi.

International Student Barometer: palautetta kansainvälisiltä opiskelijoilta kerätään marras-joulukuussa

Aalto-yliopistossa toteutetaan kansainvälisille opiskelijoille suunnattu International Student Barometer (ISB) -kysely. Kysely on auki 24. marraskuuta – 19. joulukuuta 2022, ja kutsu kyselyyn lähetetään kansainvälisille opiskelijoille sähköpostitse.

ISB-kyselyn tarkoituksena on mitata monipuolisesti opiskelijoiden tyytyväisyyttä, odotuksia ja kokemuksia, ja hyödyntää saatua palautetta palveluiden parantamiseksi. Edellisen kyselyn jälkeen (v. 2017) Aallossa on mm. kehitetty kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiota ja urapalveluita.

Voit lukea tarkemmin ISB-kyselystä aalto.fi:stä (sivu englanniksi)

International Student Barometer: respons från internationella studerande samlas in i november–december

Enkäten International Student Barometer (ISB) riktar sig till internationella studerande och genomförs vid Aalto-universitetet 24.11–19.12.2022. Inbjudan till enkäten skickas per e-post till internationella studerande.

Syftet med ISB-enkäten är att mångsidigt kartlägga de studerandes förväntningar och erfarenheter samt hur nöjda de är med sina studier. Responsen används för att förbättra tjänsterna för de studerande. Efter föregående enkät (år 2017) vid Aalto har bland annat introduktionen och karriärtjänsterna för de internationella studerande förbättrats.

Läs mer om ISB-enkäten på aalto.fi (på engelska)