Opintojen ja opiskelun säännöstö

[in English]

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä.

Yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta (www.okm.fi)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoita koskee vuonna 2013 voimaan tullut tutkintosääntö. Tutkintosääntö on päivitettu 6.10.2017 (Tutkintosääntö 2013).

Opintojen ja opiskelun säännöstö - sivustolle on koottu Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt. Sivuilta löytyy mm.:

 • Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
 • Vastuullisen käyttäytymisen periaatteet yliopistoympäristössä
  • Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin häiriötilanteisiin ja epäasiallista käytöstä koskevien epäilyjen selvittämiseen
 • Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi
 • Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely
  • Turnitin – apu taitavaan kirjoittamiseen ja plagioinnin ehkäisyyn
 • Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta
 • Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle
 • Ohje henkilötietojen käsittelystä osana opintoja
 • Ohje henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa
 • Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje