På svenska | In English

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa taito tulee osoittaa vähintään kahdessa vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto


KTK-tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

Valinnaiset opinnot voi suorittaa täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia, jolloin 6 op voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot voi suorittaa myös jossakin kolmannessa vieraassa kielessä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto


Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot:

Taiteen kandidaatin tutkinto


Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot: