Suomeksi

Magisterstudier efter kandidatexamen

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuds studier på magisternivå inom högskolans egna magisterprogram och inom gemensamma internationella program. Efter avlagd kandidatexamen är det även möjligt att fortsätta studierna inom någon annan högskola vid Aalto-universitetet eller utanför Aalto-universitetet. Huvudregeln är att det är möjligt att gå vidare till magisterstudier först efter avlagd teknologie kandidatexamen.


1. Fortsatta studier inom ett magisterprogram vid ENG efter kandidatexamen
  • Intern ansökan till magisterprogram vid högskolan

  • Flexibel övergång från kandidatprogram till magisterprogram vid högskolan

2. Överflyttning till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet efter kandidatexamen

3. Extern ansökan till magisterprogram

Fortsatta studier inom ett magisterprogram vid ENG efter kandidatexamen

Intern ansökan till magisterprogram vid högskolan

Alla studerande som har avlagt kandidatexamen vid högskolan är berättigade till en studieplats inom ett magisterprogram vid högskolan. Studerande som har avlagt kandidatexamen på tre år antas till de magisterprogram de önskar enligt följande:

Maskin- och byggnadsteknik - KJR

Energi- och miljöteknik - ENY

Den byggda miljön - RYM

Studerande inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap ansöker till ett magisterprogram/huvudämne vid högskolan på följande sätt:

Flexibel övergång från kandidatprogram till magisterprogram vid högskolan

En studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan i samband med ansökan till magisterprogram under särskilda förutsättningar byta ut det magisterprogram som hen är berättigad till enligt sitt huvudämne i kandidatprogrammet till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Detta förutsätter att den studerande i sin kandidatexamen har inkluderat minst 25 sp sådana studier som magisterprogrammen förutsätter. Detta gäller för studerande som har påbörjat sina kandidatstudier efter 1.8.2016 och enbart av särskilda skäl sådana som har påbörjat sina studier före det. Ansökan görs i samband med den interna ansökan vid högskolan.Överflyttning till ett magisterprogram vid en annan teknisk högskola vid Aalto-universitetet efter kandidatexamen

Studerande inom det tekniska utbildningsområdet vid Aalto-universitetet har möjlighet att under vissa förutsättningar fortsätta sina studier i ett annat magisterprogram och vid en annan högskola än vad den gällande studierätten till DI-examen berättigar till.


Extern ansökan till magisterprogram

En studerande kan även ansöka till magisterstudier inom ett program som erbjuds vid någon annan högskola vid Aalto-universitetet genom s.k. extern ansökan. Bekanta dig med utbudet av magisterprogram och information om ansökan på studies.aalto.fi. Observera att en studerande vid Aalto-universitetet endast kan ha en giltig studierätt åt gången för en viss examen, t.ex. diplomingenjörsexamen.

Ansökan till de gemensamma internationella programmen vid ENG görs antingen via Aalto-universitetets gemensamma ansökan till magisterprogram eller via partneruniversitetet. Kontrollera anvisningarna och tidtabellen för ansökan på studies.aalto.fi.

Gemensamma internationella programmen vid ENG (In English)

There are several Master's level study possibilities to make an international degree. Please see more information about applying: studies.aalto.fi.

Master's programmes organized in international cooperation

Please note, the deadlines and procedures for applying to the programmes organized in international cooperation differ from the Aalto University general application period and procedure.
Save