LevelBachelor
LanguageFinnish
Available for

CHEM, ELEC, SCI

SIIRTYMÄSIVUAINE

ThemeMaterials and sustainable use of natural resourcesPerustiedot

Koodi: ENG3063

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Heikki Remes

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI), lukuun ottamatta kone- ja rakennustekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Mechanical Engineering –ohjelmaan (MEC). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä MEC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Maskinteknik; Mechanical Engineering.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka5IV

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet5IV-V ja II

KJR-C2004

Materiaalitekniikka (*

5

III-IV

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

KJR-C2002 *

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

KJR-C2003 *

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V ja I
KJR-C2005Tuotesuunnittelu5I
KJR-C2006Tuotantotekniikka5III

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

*) Kurssivalinta opiskelijalle, joka suuntaa maisterivaiheen opinnoissaan lujuusoppiin, arktiseen tekniikkaan tai meritekniikkaan.