In English below


Tutorhaku on auki 25.2.-10.3.2019!


Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita pääsemään alkuun Aallossa ja tutustumaan ARTSn ja koulutusohjelmien opiskelukulttuuriin. Tutorina pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, oppimaan uusia taitoja ja tekemään Aallosta vielä vähän paremman paikan opiskella uusille opiskelijoille! Tutorit toimivat ohjelmissa tukenaan laitoksen muut tutorit ja henkilökunta sekä opiskelijajärjestöt.


Tutorin tehtävät:


Tutorointi toteutaan niin, ettei se haittaa syksyn opintojen suorittamista. Tutoroinnista voi suorittaa opintopisteen käymällä koulutuksen ja palauttamalla loppuraportin lokakuussa. Jokaisella laitoksella on tukena vastuututor ja ohjelmiin pyritään löytämään useampi kuin yksi tutor. Tutoroinnista saa 150 euron palkkion.


Englanninkielisten ohjelmien tutorit (maisteriohjelmat, uusi englanninkielinen BA in Design) toimivat kansainvälisten opiskelijoiden tutoreina. Yllä olevan lisäksi heiltä odotetaan lyhyeen kv-koulutukseen osallistumista, Suomeen kotoutumisen tukemista ja normaalia enemmän opiskelijoiden kysymyksiin vastaamista. Kv-tutorit toimivat tiimissä muiden tutoreiden kanssa. Kv-tutoreille maksetaan 200 euron palkkio. Tehtävä ei vaadi ennakkotietoja.


Arkkitehtikilta koordinoi Arkkitehtuurin laitoksen tutorointia. Jos olet kiinnostunut toimimaan tutorina arkkitehtuurin laitoksella, ole yhteydessä Arkkitehtikiltaan: isoneuvos@arkkitehtikilta.fi


Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2Fkd9NL

Lisätietoja: Susanna Koistinen, opintokoordinaattori, susanna.koistinen@aalto.fi

***


Call for tutors is open 25.2.-10.3.2019!


Student tutors help new students to get to know Aalto and the study culture in Arts and their own programmes. By being a tutor you can get new friends, gain new skills and make Aalto a good place to study for new students! Tutors work in teams at the departments supported by the faculty and student organizations.  


Tutors’ tasks:


Tutoring should not interfere with tutor’s studies. Tutors can do a 1 ECT course based on their experience by participating in the trainings and returning a short report on their learning. All departments have a tutor responsible to support other tutors and we aim to find more than one tutor for each programme. Tutors get a reward of 150 euros.


English language programmes tutors (Master’s programmes and new BA in design) act as specialized tutors for international students. In addition to the task list, we expect them to take part in a short extra training, to support getting settled to Finland and to give a bit more help and guidance. Their reward is 200 euros. Task does not require prior knowledge.


Guild of Architecture coordinates the tutoring of Architecture Department programmes. If you are interested in tutoring programmes in the Architecture Department, please contact isoneuvos@arkkitehtikilta.fi.


Sign up: http://bit.ly/2Fkd9NL

For more information:

Susanna Koistinen

Study coordinator

susanna.koistinen@aalto.fi