Att leda ett industriföretag i framtiden kommer att kräva bred kompetens, att förstå ett område kommer inte att vara tillräckligt, sade emeritus professor Hans Andersin på 1990-talet då han grundade FIF. Han hade rätt. Jag är en av få som kan säga, att min utbildning bara blivit relevantare med åren. Den breda kompetens som FIF gav för nästan 20 år sedan har hjälpt mig förstå kunder, att leda omfattande affärsområden och nu på senaste tiden även i styrelsearbete. Dessutom gav FIF-året vänner för livet!


Katarina Engblom
Commercial Director OCP & SMC

Ansökningstiden till FIF utgår 30.4.2019| Hakuaika päättyy 30.4.2019
Utbytet sker under vårterminen 2019| Vaihtojakso kevätlukukaudella 2019
Vill du veta mera om studiernas innehåll gå till| Lue lisää FIF opinnoista

fif.aalto.fi

Frågor? Kysymyksiä?
Kontakta Pia Rydestedt (pia.rydestedt@aalto.fi |050-560 8378) eller Studieplaneraren på ditt program.