Rahastosta (2200 euroa) julistetaan haettavaksi stipendejä tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneille rakennustuotantotekniikan ja -talouden alalta diplomityötä tekeville opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille. Edellytyksenä on vahvistettu diplomityön aihe. Jaettavat stipendit ovat tyypillisesti 1000 – 2000 euron suuruisia.

Hakemuksen liitteeksi: Opiskelijan tutkimussuunnitelma diplomityöstä sekä opintosuoritusote.

Stipendejä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, pankkitilin numero ja verotuskunta. Hakemuksessa tulee myös ehdottomasti mainita kaikki hakijalle viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt apurahat tai stipendit ja niiden suuruus sekä mahdolliset vireillä olevat hakemukset. Useamman rahaston stipendejä haettaessa tulee jokaisen rahaston stipendille laatia oma hakemuksensa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen; Aalto-yliopisto (Teräsbetoni Oy:n rahasto/Harri Långstedt) PL 14100, 00076 AALTO, 4.11.2019 klo 15.45 mennessä.
Lisätietoja stipendeistä antaa koordinaattori Harri Långstedt (puh. 050 413 8455). harri.langstedt@aalto.fi
Stipendin jakamisesta päättää Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani stipenditoimikunnan ehdotuksesta.