Insinööritieteiden korkeakoulun henkilökunnalta ja opiskelijoilta pyydetään ehdotuksia vuoden 2019 opetusteoksi. Palkinto (3000 €) voidaan myöntää yhdelle opettajalle tai opettajaryhmälle. Palkinnon voittajaa valitessa painotetaan ansiokasta opetustekoa, joka perustuu yhteen tai useampaan alla olevista teemoista:


Ehdotuksia otetaan vastaan 31.12.2019 saakka. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D3FD2A69AC211A97


Lisätietoja: Maire Syrjäkari (maire.syrjakari (at) aalto.fi)

----------------------

The Award for Achievements in Teaching 2019 is given out for praiseworthy teaching activity


The Award for Achievements in Teaching 2019 is given out for praiseworthy teaching activity

The staff and students of the School of Engineering are asked to submit proposals for the winner of the Award for Achievements in Teaching 2019. The prize (3000 €) may be awarded to one teacher or teacher group. The winner is chosen based on one or more following themes:

  • teachers' collaboration, co-teaching and supporting teachers' well-being
  • paying attention to students’ well-being in teaching and supervising, availability of guidance
  • development of the teacher's own teaching (course): diversity of teaching and assessment methods and applicability to the subject, students' study time allocation and workload as well as collecting and utilizing student feedback in course development
  • pedagogically meaningful use of educational technology in teaching and supervising
  • development of the teacher's teaching competence and its impact on teaching
  • implementing multidisciplinarity in teaching; participants, subject matter and teachers.

Proposals will be accepted until December 31st, 2019.

Link for survey: https://link.webropolsurveys.com/S/D3FD2A69AC211A97

More information: Maire Syrjäkari (maire.syrjakari (at) aalto.fi)