Level

Bachelor

and

Master

Language

Finnish

Available for

CHEM students

Theme


Perustiedot

Koodi: CHEM3042

Laajuus: 20–25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Jouni Paltakari

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat

Haku: Sivuaine hyväksytään JOO-opintohaun yhteydessä.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine toisessa yliopistossa on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, pääsääntöisesti opiskelijavaihdossa. Sivuaine voi olla yliopiston tarjoama valmis sivuainekokonaisuus tai

Sen voi koostaa tietyn oppiaineen kurssitarjonnasta. Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää kokonaisuuteen sopivalla Aalto‐yliopiston kurssilla.

Toisessa yliopistossa suoritettavasta sivuaineesta sovitaan etukäteen opiskelijan opintosuunnitelmassa (HOPS). Kurssikuvausten lisäksi opiskelijan tulee toimittaa linkki kohdeyliopiston verkkosivuille, josta kokonaisuus on todettavissa.