Level

Bachelor

Language

Finnish

Swedish

English

Available for

ENG students only

ThemePerustiedot

Koodi: ENG3051

Laajuus: 20-25 ECTS

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Insinööritieteiden kandidaattiohjelman pääaineiden vastuuprofessorit

Kohderyhmä: Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattitutkinnon opiskelijat

Haku: ota yhteyttä kandidaattiohjelman suunnittelijaan tai pääaineiden koordinaattoreihin

Kiintiöt ja rajoitukset: Vain vuoden 2013 tutkintosäännön mukaan opiskeleville 2005 tutkintosäännöstä siihen vaihtaneille.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Henkilökohtainen sivuaine on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka vaihtavat vuoden 2005 tutkintosäännöstä vuoden 2013 tutkintosääntöön, ja joilla on jo suoritettuna vanhan rakenteen mukaisia sivuaineopintoja, mutta vastaavaa sivuainetta ei enää ole uudessa tutkintorakenteessa.

Henkilökohtainen sivuaine voidaan vahvistaa HOPSiin vain perustellusta syystä. Sivuainetta ei voi käyttää sekalaisen kurssikokoelman koostamiseen sivuaineeksi, vaan siihen sisällytettävien opintojen tulee muodostaa sisällöllisesti selkeä, nimettävissä oleva kokonaisuus. Sivuaineen kandidaatin tutkintoon hyväksyy pääaineen professori.

Pääsääntöisesti sivuaine valitaan edelleenkin Aalto-yliopistossa vahvistetuista sivuainekokonaisuuksista, suoritetaan vaihdossa ulkomailla tai tehdään JOO-opintoina toisessa kotimaisessa yliopistossa.Basinformation om biämnet

Kod: ENG3051

Omfattning: 20-25 ECTS

Språk: Engligt överenskommelse

Ansvarprofessor:Ansvarsprofessorerna vid kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Målgrupp: Kandidatstuderande vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökan: ta kontakt med kandidatprogrammets planerare eller huvudämnenas koordinatorer

Kvoter och begränsningar: Endast för studerande som studerar i enlighet med examensstadgan 2013 efter att ha bytt från examensstadgan 2005.

Biämnets innehåll och uppbyggnad


Det personliga biämnet är i första hand tänkt för studerande som byter från att studera i enlighet med examensstadgan 2005 till att studera i enlighet med examensstadgan 2013. De studerande har redan genomfört biämnesstudier enligt den gamla strukturen, men motsvarande biämne finns inte i den nya examensstrukturen.

Det personliga biämnet kan endast fastställas i den individuella studieplanen av grundad anledning. Biämnet kan inte användas för att samla ihop en brokig samling kurser till ett biämne, utan studierna som ingår i biämnet ska bilda en innehållsligt tydlig och identifierbar helhet. Huvudämnets professor godkänner biämnet som en del av kandidatexamen.

I huvudsak väljs biämnet fortfarande från fastställda biämneshelheter vid Aalto-universitetet, eller så genomförs det i samband med utbytesstudier eller som JOO-studier vid ett annat inhemskt universitet.
Basic information

Code: ENG3051 

Extent: 20-25 ECTS

Language: 

Teacher in charge:

Administrative contact: [LESin yhteyshenkilö]

Target group: ENG bachelor students only

Application process:

Quotas and restrictions: Vain vuoden 2013 tutkintosäännön mukaan opiskeleville 2005 tutkintosäännöstä siihen vaihtaneille.

Content and structure of the minor


Henkilökohtainen sivuaine on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka vaihtavat vuoden 2005 tutkintosäännöstä vuoden 2013 tutkintosääntöön, ja joilla on jo suoritettuna vanhan rakenteen mukaisia sivuaineopintoja, mutta vastaavaa sivuainetta ei enää ole uudessa tutkintorakenteessa.


Henkilökohtainen sivuaine voidaan vahvistaa HOPSiin vain perustellusta syystä. Sivuainetta ei voi käyttää sekalaisen kurssikokoelman koostamiseen sivuaineeksi, vaan siihen sisällytettävien opintojen tulee muodostaa sisällöllisesti selkeä, nimettävissä oleva kokonaisuus. Sivuaineen kandidaatin tutkintoon hyväksyy pääaineen professori.


Pääsääntöisesti sivuaine valitaan edelleenkin Aalto-yliopistossa vahvistetuista sivuainekokonaisuuksista, suoritetaan vaihdossa ulkomailla tai tehdään JOO-opintoina toisessa kotimaisessa yliopistossa.

Basic information / Perustiedot / Basinformation om biämnet

Code / Koodi / Kod: [syötä sivuaineen koodi]

Extent / laajuus / Omfattning: XX ECTS

Language / Kieli / Språk: English / suomi / svenska

Organizing department / Järjestävä laitos / Institution: XX

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor: XX

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator: [LESin yhteyshenkilö]

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp: esim. All Aalto students / Schools of Technology students / BIZ MSc students only 

Haku / Application process / Ansökan:

[Jos haku sivuaineeseen tapahtuu Aallon yhteisen hakusysteemin kautta, huolehdi, että kohdassa "Haku" on hakuaikojen osalta ainoastaan viittaus Aalto-yliopiston yleisen sivuainehaun ohjeisiin, alla olevan mallin mukaisesti (ÄLÄ VIITTAA "sisäisen liikkuvuuden haku"!). Ainoastaan, mikäli sivuaineeseen voi hakea vain keväisin/syksyisin, tai hakuaika on täysin poikkeava, käytetään alla olevasta poikkeavaa ohjeistustekstiä:]

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar:

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper: