LevelMaster
Language

Finnish

or

English

Available forBIZ students only
ThemeGlobal business dynamics

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40601, BIZ40602

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi / Englanti

Vastuuopettaja: professori Jari Huikku

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.


Sivuaineen sisältö ja rakenne


Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Tämä sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet laskentatoimen sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla tai vastaavia tietoja aiemmissa opinnoissaan.

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op

22C00100

Kirjanpito *)

6 op

I, III

22C00200

Johdon laskentatoimi I *)

6 op

II, IV

Ja kaksi seuraavista:

22C00300

Johdon laskentatoimi II 

6 op

I, III

22C00400

Tuloslaskenta 1)

6 op

II, IV

22E00100

Financial Statement Analysis 1)

6 op

I, IV

22C28000

Accounting and Information Systems

6 op

V

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito

*) Jos opiskelija on suorittanut kurssit Kirjanpito ja/tai Johdon laskentatoimi I osana kandidaatin tutkintoaan, ne voi korvata joillakin seuraavista kursseista: 22C00300 Johdon laskentatoimi II, 22C00400 Tuloslaskenta, 22E00100 Financial Statement Analysis, 22C28000 Accounting and Information Systems, 22C00500 Tilintarkastus tai 22C27000 Sisäinen tarkastus.

Content and structure of the minor

The advanced minor in Accounting provides students with sufficient knowledge in issues concerning the production and use of financial information of business firms and other organizations. The advanced minor also gives the possibility to complete accounting studies required for the Finnish auditor examinations (HT- ja KHT-tutkinnot).

This minor is meant for students who already have completed Accounting as minor in their BSc degree (or similar knowledge).

Structure of studies 24 cr

Choose 4 courses from the list:

(Areas of specialization are suggestions only)

Financial Accounting

codenameECTSperiod
22E00100

Financial Statement Analysis

6 cr

I, IV

22E00210

Financial Accounting Theories

6 cr

III

22E00300

Konsernilaskenta (in Finnish)

6 cr

V

22E00400

International Accounting 1)

6 cr

II, V

22E00600Cash Flow Analysis6 crII

22E21000

Auditing - Theory and Practice

6 cr

V**

** Spring 2020: teaching in period V (to be updated in WebOodi); Spring 2019: teaching in period IV

Management Accounting

codenameECTSperiod
22E10000

Strategic Management Accounting

6 cr

II

22E12000

Capital Budgeting

6 cr

IV

22E13000Accounting as Social and Institutional Practice6 crI

22E24000

Performance Management 2)

6 cr

I

22E26000

Cost Accounting and Financial Planning

6 cr

III

Other advanced courses

codenameECTSperiod
22E29100

Accounting for Sustainability

6 cr

II

22E00500Corporate Governance6 crV
22E09900

Accounting studies at another university or
another Aalto School 3)*)

6-12 cr*) in academic year 2019-20 you can also choose 22E14000 Risk Management in V period


1) The course is lectured at Hanken in the II period. Please see the registration and teaching times in WebOodi. Extent of the course at Hanken is 5 cr. Aalto students have to do an extra assignment of 1 cr to complete the course.

2) This course replaces course 22E25000 Accounting for Management Control. Only one of the courses can be completed.

3) The course has to meet the requirements of the programme and must be agreed in advance with the programme director.