ENGin iltatentit 16.4.2020 ja 19.5.2020 järjestetään etätentteinä

Dekaani on tehnyt päätöksen, että loppukevään ENGin iltatentit järjestetään etätentteinä. Iltatentti voi olla kirjallinen tai suullinen. Järjestelyistä huolehtii kurssin vastuuopettaja. Seuraa kurssien tiedotusta järjestelyistä.

Tiedot järjestelyistä pyritään siirtämään myös Aallon yhteiselle ”Tenttien järjestäminen koronan aikana” -sivulle: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=28417017

----

ENG skolans kvällstentamina 16.4.2020 och 19.5.2020 endast som distanstentamina

Dekanus har gjort ett beslut, att ENG skolans kvällstentamina på 16.4.2020 och 19.5.2020 ska ordnas endast som distanstentamina. Kvällstentamina kan vara skriftlig eller muntligs. Kursansvariga läraren ansvarar för arrangemangen. Du ska följa kursens informationen för arrangemangen.

Information om hur tentamina organiseras samlas till webplatsen ”Arrangemang av tentamina under coronaläget” https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=28417148

----

ENG schools evening exams 16.4.2020 and 19.5.2020 only as remote exams

ENG’s Dean has made a decision regarding changes on organizing scheduled evening exams on 16 April and 19 May. Because of the current COVID19 situation, evening exams are to be organized in distance mode. Evening exam can be either written or oral. Arrangements needed are the responsibility of the teacher in charge of the course. Please follow the information provided by the teacher.

Overview of the arrangements is also collected to the page “Arranging exams during corona” https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=28417155