Insinööritieteiden korkeakoulun harjoittelukurssit uudistuvat 1.8.2020 alkaen.  Uusi kandidaattiohjelman harjoittelukurssi ENG-A2000 Harjoittelu Insinööritieteissä  (kandidaatin tutkinto) (1-5 op) korvaa seuraavat kurssit: ENG-A1010 Harjoittelupassi (1 op), ENG-A2020 Työympäristöharjoittelu (2 op) tai vaihtoehtoisesti  ENG-A2021 Työympäristöharjoittelu ulkomailla ( 2 op),  ENG-A3030 Syventävä harjoittelu (2 op) tai vaihtoehtoisesti ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op).

Uuden kurssin voi suorittaa 1.8.2020 alkaen. Mikäli olet ilmoittautunut vanhemmalle Insinööritieteiden korkeakoulun harjoittelukurssille etkä ole vielä palauttanut raporttia, voit yhä palauttaa sen kyseisen kurssin MyCourses-sivulle 31.7.2020 saakka. Ilmoita raportin palautuksesta liitteineen kurssitiimille (studies-eng@aalto.fi).

Suosittelemme kuitenkin, että ilmoittaudut Oodin kautta uudelle kurssille ja palautat raporttisi sinne uusien ohjeiden mukaisesti. Linkki uuden kurssin MyCourses ympäristöön: ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (1-5 op): https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=27309.

-----

Praktikkurserna i kandidatnivå i ENG förnyas från och med 1.8.2020. Ny kurs ENG-A2000 Praktik i ingenjörsvetenskaperna (kandidatexamen) (1-5 sv) ersätter följande kurser: ENG-A1010 Praktikpass ( 1 sp), ENG-A2020 (Arbetsmiljöpraktik (2 sp) eller alternativt ENG-A2021 Arbetsmiljöpraktik utomlands (2 sp), ENG-A3030 Fördjupande praktik (2 sp) eller alternativt ENG-A3031 Djupgående praktik utomlands (2 sp).

Du kan avlägga kursen från 1.8.2020. Om du har anmält dig till tidigare kursen och ännu inte har skickat in din rapport, kan du fortfarande returnera rapporten i MyCourses-sidan före 31 juli 2020. Meddela kursteamet (studier-eng@aalto.fi) om rapporternas returnering och bilagor.

Vi rekommenderar dock att du registrerar dig på en ny kurs genom Oodi och returnerar din rapport där enligt de nya instruktionerna. Länk till den nya kursen MyCourses-miljön: ENG-A2000 Praktik i ingenjörsvetenskaperna (1-5 sp) https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=27309.