På svenska | In English

Opintojen ohjausta tarjotaan yliopistossa monella tasolla.

Opintojen ohjaaja löytyy omasta korkeakoulustasi tai koulutusohjelmasta

 1. Oppimispalveluiden suunnitelijat, koordinaattorit ja opintosihteerit: Oppimispalveluiden henkilökunnan puoleen voit aina kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

  1. Ohjelmakohtaiset koordinaattorit ja suunnittelijat tuntevat parhaiten ohjelmien sisällölliset asiat ja opintovaatimukset.

  2. Opintosihteerit vastaavat valmistumisprosessista ja opintojen kirjaamisesta suoritusrekisteriin sekä opintojen ryhmittelystä.

  3. Kansainvälisten asioiden suunnittelijoihin voit olla yhteydessä kaikissa kansainvälisiin opintoihin liittyvissä asioissa.

  4. Jatko-opinnoista vastaavaan suunnittelijaan voi olla yhteydessä jatko-opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä.

 2. Vertaisneuvonta: Opiskelijatuutorit/isot auttavat etenkin opintojen alkutaipaleella. Joissain ohjelmissa työskentelee myös osa-aikaisia opintoneuvojia. Opintoneuvojat ovat opinnoissaan pitemmälle ehtineitä opiskelijoita, joiden puoleen voit kääntyä kaikissa opintoihin ja opiskelukäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä

 3. Kurssien opettajat: Opintoneuvontaa annetaan myös opetuksen yhteydessä. Luennoitsijoiden ja assistenttien puoleen voi aina kääntyä opintoja koskevissa asioissa. Kurssikohtaista opintoneuvontaa antaa kyseisen kurssin opettaja (professorit, lehtorit, luennoijat, assistentit jne.). Opettajilla on yleensä vastaanottoajat ja tapaamista varten kannattaa varata etukäteen aika.

  Osassa korkeakouluja on myös opiskelijalle erillistä akateemista ohjausta, jonka tavoitteena on mm. lisätä opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.


Ruotsinkielinen opintojen ohjaus: Yleistä ruotsinkielistä opintoneuvontaa antaa Pia Rydestedt. Lisätietoja ruotsinkielisistä opiskelijapalveluista.

Muita ohjauspalveluita