Att studera på svenska

Kontaktpersoner i svenska ärenden

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Studievägledning och information

I Starting Point Otsvängen 1, rum Y199a

Pia Rydestedt 
Allmän studieinformation, studie- och yrkesvägledning samt hjälp med studieplanering. Anträffbar under tjänstetid eller enligt överenskommelse
tfn +358 50 5608378  e-post: fornamn.efternamn@aalto.fi  Du hittar mig också på facebook, whatsApp och telegram @piarydestedt

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Ansvarslärare universitetslektor Markku Kuuva, Studierådgivare Julia Mickos och Planerare Börje Helenius (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för elektroteknik ELEC

Ansvarslärare professor Patric Östergård, Planerare Annika Salama och koordinator Piia Ylitalo (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för teknikvetenskaper SCI
Ansvarslärare professor Paul Lillrank, Studiesekreterare Nina Ramberg och Studierådgivare N.N. (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för kemiteknik CHEM
Ansvarslärare professor Mari Lundström, Studierådgivare Melissa Hendren och Planerare Niina Arppe (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Ansvarslärare professor Rasmus Vuori, opiskelu-arts@aalto.fi

Handelshögskolan BIZ
opinnot-biz@aalto.fi