På svenska

Maisterivaihe kandidaatin tutkinnon jälkeen

Insinööritieteiden korkeakoulussa maisterivaiheen opintoja tarjotaan korkeakoulun omissa maisteriohjelmissa sekä kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa. Kandidaatiksi valmistuva opiskelija voi jatkaa opintojaan myös toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai Aalto-yliopiston ulkopuolella. Pääsääntönä on, että maisteriohjelman opiskelijaksi voi siirtyä vasta sen jälkeen, kun tekniikan kandidaatin tutkinto on suoritettu.

1. Jatkaminen ENG-koulun maisteriohjelmassa kandidaatin tutkinnon jälkeen
  • Sisäinen haku korkeakoulun maisteriohjelmiin

  • Joustava siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriohjelmiin korkeakoulun sisällä

2. Siirtyminen toisen Aallon tekniikan alan koulun maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon jälkeen

3. Ulkoinen haku maisteriohjelmiin

Jatkaminen ENG-koulun maisteriohjelmassa kandidaatin tutkinnon jälkeen

Sisäinen haku korkeakoulun maisteriohjelmiin

Kaikille korkeakoulussa kandidaatin tutkinnon suorittaneille taataan opiskelupaikka korkeakoulun maisteriohjelmassa.  Kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinnon suorittaneelle taataan pääsy haluamaansa pääaineen mukaiseen maisteriohjelmaan seuraavasti: 

Kone- ja rakennustekniikka - KJR

Energia- ja ympäristötekniikka - ENY

Rakennettu ympäristö - RYM

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat hakevat korkeakoulun omiin maisteriohjelmiin/pääaineisiin seuraavasti ENGin sisäisessä maisterihaussa tammikuuussa:


Joustava siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriohjelmiin insinööritieteiden korkeakoulun sisällä

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija voi vaihtaa maisterihakuvaiheessa oman kandidaattiohjelman pääaineen mukaan valittavan maisteriohjelman tietyin edellytyksin toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmaan. Edellytyksenä on, että kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 25 op:n verran maisteriohjelmien määrittelemiä opintoja. Menettelyä sovelletaan 1.8.2016 jälkeen kandidaattiopinnot aloittaneisiin opiskelijoihin ja vain erityisestä syystä sitä ennen aloittaneisiin opiskelijoihin. Haku tapahtuu  edellä kuvatun korkeakoulun sisäisen haun yhteydessä.Siirtyminen toisen Aallon tekniikan alan koulun maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon jälkeen

Opiskelijalla on Aalto-yliopiston tekniikan alalla mahdollisuus jatkaa tietyin edellytyksin opintojaan eri maisteriohjelmassa ja eri korkeakoulussa kuin mihin voimassaoleva DI-tutkinto-oikeus oikeuttaa.

Ulkoinen haku maisteriohjelmiin

Opiskelija voi myös hakea suorittamaan maisteriopintoja Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamassa ohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voi tutustua studies.aalto.fi-sivuilla. Huomioitavaa on, että opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava opinto-oikeus Aalto-yliopistossa esim. vain yksi diplomi-insinöörin tutkintoon johtava opinto-oikeus.

Myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta. Tarkista hakumenettely ja erityisesti hakuaikataulu studies.aalto.fi-sivuilta.

ENGin kansainväliset yhteisohjelmat

There are several Master's level study possibilities to make an international degree. Please see more information about applying: studies.aalto.fi.

Master's programmes organized in international cooperation

Please note, the deadlines and procedures for applying to the programmes organized in international cooperation differ from the Aalto University general application period and procedure.


Save