Suomeksi

I kandidatprogrammet i teknikvetenskap kan du inkludera praktik i en omfattning av 1–10 studiepoäng i din examen. Genom praktik kan du bilda en uppfattning om de arbetsmöjligheter som finns efter examen och skapa kontakter till arbetslivet. Det är inte obligatoriskt att genomföra praktik, men det rekommenderas starkt. Praktiken placeras inom de fritt valbara studierna i examen, och den kan genomföras antingen i hemlandet eller utomlands. I regel tillgodoräknas inte arbetsuppgifter, förtroendeuppdrag eller den studerandes egna projekt vid det egna universitetet som praktik.

Praktiken ska ha en anknytning till studierna inom programmet och genomföras efter att du blivit antagningen som studerande. Målet för praktiken är att utveckla och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studierna samt att introduceras till arbetsmiljön.

Två veckors praktik på heltid (40 h/vecka) motsvarar en studiepoäng. Praktiken kan också utföras på deltid. Då motsvaras en studiepoäng av 80 timmar praktik. Halva studiepoäng beviljas inte.

Du skaffar själv din praktikplats, men du kan få hjälp av universitetets karriärtjänster. Den mest heltäckande informationen om praktikärenden, praktikprogram och tillgängliga praktik- och arbetsplatser finns på webbplatsen Aalto CareerWeb.

Praktiken kan även genomföras utomlands.

Mer information om praktik hittar du i MyCourses, där du också kan lämna in en praktikrapport över praktik i hemlandet (SCI.harj) och utomlands (SCI.khar).

För att utveckla dina arbetslivsfärdigheter kan du också delta i bland annat språkcentrets kurser i talkommunikation: t.ex. LC-0310 Introduktion i talkommunikation L (2-3 sp) och LC-0320 Förmåga att tala inför publik L (3 sp).