Opiskelijoiden ohjaus ja tuki helpottuu - Opiskelijoille pilotoidaan uusi ohjausta tukeva toiminnallisuus 

Aalto-yliopiston uuteen palvelualustaan rakennetaan opiskelijan työpöytä, jonka kautta opiskelijat pääsevät kaikkiin Aallon digitaalisiin palveluihin yhden käyttöliittymän kautta.

Opiskelijan työpöydässä ensimmäisenä toiminnallisuutena otetaan käyttöön ajanvarausjärjestelmä, joka tukee opiskelijaa ja mahdollistaa ohjauksen järjestämisen sujuvasti. Toiminnallisuutta testataan ja pilotoidaan syksyn 2020 aikana.

Pilottivaiheessa palvelualustan uudella ohjausta tukevalla toiminnallisuudella opiskelija voi

Lisätietoa uudesta palvelualustasta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

Vägledning och stöd för de studerande underlättas - En ny funktion som stöder vägledning pilottestas 

Aalto-universitetets nya tjänsteplattform får en arbetsyta för de studerande, där alla Aaltos digitala tjänster kan nås från ett användargränssnitt.

Den första funktionen som tas i bruk är ett system för tidsbokning, som stöder de studerande och gör det smidigt att arrangera vägledning. Funktionen pilottestas under hösten 2020.

Under pilotfasen kan den studerande använda funktionen för att

Mer information om den nya tjänsteplattformen (på finska): https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

Student guidance and support – New appointment scheduling and study support tool piloting in autumn 2020

Aalto University has procured a new digital dashboard for student use, offering a single interface for Aalto digital services without the need for multiple passwords in different systems.

The first functionality to debut will be an appointment scheduling feature for student and study guidance. The new functionality will be tested with chosen pilot groups during autumn term 2020.

With the new appointment scheduling tool, you can:

For more information on the Aalto service platform, please visit aalto.fi: https://www.aalto.fi/en/services/leap-for-learning-enabling-success